CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
60.22 
49.32 
Taksi služba
60.23 
49.39 
Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
60.24 
49.41 
Cestovni prijevoz robe
49.42 
Code: 49.42 
Usluge preseljenja
60.30 
49.50 
Cjevovodni transport
61.10 
50.10 
Pomorski i obalni prijevoz putnika
50.20 
Code: 50.20 
Pomorski i obalni prijevoz robe
52.22 
Code: 52.22 
Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
61.20 
50.30 
Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima
50.40 
Code: 50.40 
Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima
52.22 
Code: 52.22 
Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
62.10 
51.10 
Zračni prijevoz putnika
51.21 
Code: 51.21 
Zračni prijevoz robe
62.20 
51.10 
Zračni prijevoz putnika
51.21 
Code: 51.21 
Zračni prijevoz robe
62.30 
51.22 
Svemirski prijevoz
52.23 
Code: 52.23 
Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
63.11 
52.24 
Prekrcaj tereta
63.12 
52.10 
Skladištenje robe
63.21 
52.21 
Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
63.22 
52.22 
Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
85.32 
Code: 85.32 
Tehničko i strukovno srednje obrazovanje
63.23 
52.23 
Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
85.32 
Code: 85.32 
Tehničko i strukovno srednje obrazovanje
63.30 
79.11 
Djelatnosti putničkih agencija
79.12 
Code: 79.12 
Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)
79.90 
Code: 79.90 
Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
63.40 
52.29 
Ostale prateće djelatnosti u prijevozu
74.90 
Code: 74.90 
Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
64.11 
53.10 
Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti
64.12 
53.20 
Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
64.20 
60.10 
Emitiranje radijskog programa
60.20 
Code: 60.20 
Emitiranje televizijskog programa
61.10 
Code: 61.10 
Djelatnosti žičane telekomunikacije
61.20 
Code: 61.20 
Djelatnosti bežične telekomunikacije
61.30 
Code: 61.30 
Djelatnosti satelitske telekomunikacije
61.90 
Code: 61.90 
Ostale telekomunikacijske djelatnosti
65.11 
64.11 
Središnje bankarstvo
65.12 
64.19 
Ostalo novčarsko posredovanje

Page 20/26  
Top