CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
23.30 
38.12 
Skupljanje opasnog otpada
38.22 
Code: 38.22 
Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada
24.11 
20.11 
Proizvodnja industrijskih plinova
24.12 
20.12 
Proizvodnja koloranata i pigmenata
24.13 
20.13 
Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
24.14 
19.10 
Proizvodnja proizvoda koksnih peći
20.14 
Code: 20.14 
Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
24.15 
20.15 
Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva
38.21 
Code: 38.21 
Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
24.16 
20.16 
Proizvodnja plastike u primarnim oblicima
24.17 
20.17 
Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima
24.20 
20.20 
Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
24.30 
20.30 
Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
24.41 
21.10 
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
24.42 
21.20 
Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
32.50 
Code: 32.50 
Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
24.51 
20.41 
Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
20.42 
Code: 20.42 
Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
24.52 
20.42 
Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
24.61 
20.51 
Proizvodnja eksploziva
24.62 
20.52 
Proizvodnja ljepila
20.59 
Code: 20.59 
Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
24.63 
20.53 
Proizvodnja eteričnih ulja
24.64 
20.59 
Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
24.65 
26.80 
Proizvodnja magnetskih i optičkih medija
24.66 
20.59 
Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
26.11 
Code: 26.11 
Proizvodnja elektroničkih komponenata
24.70 
20.60 
Proizvodnja umjetnih vlakana
25.11 
22.11 
Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma
25.12 
22.11 
Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma
25.13 
22.19 
Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
32.50 
Code: 32.50 
Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
32.99 
Code: 32.99 
Ostala prerađivačka industrija, d. n.
33.19 
Code: 33.19 
Popravak ostale opreme
25.21 
22.21 
Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
33.19 
Code: 33.19 
Popravak ostale opreme
33.20 
Code: 33.20 
Instaliranje industrijskih strojeva i opreme
25.22 
22.22 
Proizvodnja ambalaže od plastike
25.23 
22.23 
Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
27.33 
Code: 27.33 
Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala

Page 7/26  
Top