CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
12.00 
09.90 
Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
13.10 
07.10 
Vađenje željeznih ruda
09.90 
Code: 09.90 
Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
13.20 
07.29 
Vađenje ostalih ruda obojenih metala
09.90 
Code: 09.90 
Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
14.11 
08.11 
Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
09.90 
Code: 09.90 
Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
14.12 
08.11 
Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
09.90 
Code: 09.90 
Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
14.13 
08.11 
Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
09.90 
Code: 09.90 
Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
14.21 
08.12 
Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina
09.90 
Code: 09.90 
Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
14.22 
08.12 
Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina
09.90 
Code: 09.90 
Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
14.30 
08.91 
Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva
09.90 
Code: 09.90 
Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
14.40 
08.93 
Vađenje soli
09.90 
Code: 09.90 
Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
10.84 
Code: 10.84 
Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
14.50 
08.99 
Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.
09.90 
Code: 09.90 
Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
38.21 
Code: 38.21 
Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
15.11 
10.11 
Prerada i konzerviranje mesa
15.12 
10.11 
Prerada i konzerviranje mesa
10.12 
Code: 10.12 
Prerada i konzerviranje mesa peradi
15.13 
10.13 
Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
10.85 
Code: 10.85 
Proizvodnja gotove hrane i jela
10.89 
Code: 10.89 
Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.
15.20 
10.20 
Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
10.85 
Code: 10.85 
Proizvodnja gotove hrane i jela
15.31 
10.31 
Prerada i konzerviranje krumpira
15.32 
10.32 
Proizvodnja sokova od voća i povrća
15.33 
10.39 
Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
10.85 
Code: 10.85 
Proizvodnja gotove hrane i jela
15.41 
10.41 
Proizvodnja ulja i masti
15.42 
10.41 
Proizvodnja ulja i masti
15.43 
10.42 
Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
15.51 
10.51 
Djelatnosti mljekara i proizvođača sira
15.52 
10.52 
Proizvodnja sladoleda

Page 3/26  
Top