CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
74.20 
71.11 
Arhitektonske djelatnosti
71.12 
Code: 71.12 
Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
74.20 
Code: 74.20 
Fotografske djelatnosti
74.90 
Code: 74.90 
Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
74.30 
71.20 
Tehničko ispitivanje i analiza
74.40 
73.11 
Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
73.12 
Code: 73.12 
Oglašavanje preko medija
74.50 
78.10 
Djelatnosti agencija za zapošljavanje
78.20 
Code: 78.20 
Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje
78.30 
Code: 78.30 
Ostalo ustupanje ljudskih resursa
74.60 
74.90 
Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
80.10 
Code: 80.10 
Djelatnosti privatne zaštite
80.20 
Code: 80.20 
Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
80.30 
Code: 80.30 
Istražne djelatnosti
74.70 
81.21 
Osnovno čišćenje zgrada
81.22 
Code: 81.22 
Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
81.29 
Code: 81.29 
Ostale djelatnosti čišćenja
74.81 
74.20 
Fotografske djelatnosti
74.82 
82.92 
Djelatnosti pakiranja
74.85 
74.30 
Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
82.11 
Code: 82.11 
Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti
82.99 
Code: 82.99 
Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
74.86 
82.20 
Djelatnosti pozivnih centara
74.87 
59.20 
Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
63.99 
Code: 63.99 
Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n.
74.10 
Code: 74.10 
Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
74.90 
Code: 74.90 
Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
77.40 
Code: 77.40 
Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasnišva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
82.30 
Code: 82.30 
Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
82.91 
Code: 82.91 
Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda
82.99 
Code: 82.99 
Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
75.11 
84.11 
Opće djelatnosti javne uprave
75.12 
84.12 
Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog osiguranja
75.13 
82.99 
Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
84.13 
Code: 84.13 
Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu
75.14 
81.10 
Upravljanje zgradama
84.11 
Code: 84.11 
Opće djelatnosti javne uprave
91.01 
Code: 91.01 
Djelatnosti knjižnica i arhiva
75.21 
84.21 
Vanjski poslovi

Page 23/26  
Top