CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
36.50 
32.40 
Proizvodnja igara i igračaka
33.19 
Code: 33.19 
Popravak ostale opreme
36.61 
32.13 
Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
36.62 
22.19 
Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
32.91 
Code: 32.91 
Proizvodnja metla i četaka
36.63 
13.99 
Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.
15.12 
Code: 15.12 
Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
16.29 
Code: 16.29 
Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
17.29 
Code: 17.29 
Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
20.51 
Code: 20.51 
Proizvodnja eksploziva
22.19 
Code: 22.19 
Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
22.23 
Code: 22.23 
Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
22.29 
Code: 22.29 
Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
25.99 
Code: 25.99 
Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
28.99 
Code: 28.99 
Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.
30.92 
Code: 30.92 
Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
32.99 
Code: 32.99 
Ostala prerađivačka industrija, d. n.
37.10 
38.31 
Rastavljanje olupina
38.32 
Code: 38.32 
Oporaba posebno izdvojenih materijala
37.20 
38.32 
Oporaba posebno izdvojenih materijala
40.11 
35.11 
Proizvodnja električne energije
38.12 
Code: 38.12 
Skupljanje opasnog otpada
40.12 
35.12 
Prijenos električne energije
40.13 
35.13 
Distribucija električne energije
35.14 
Code: 35.14 
Trgovina električnom energijom
40.21 
35.21 
Proizvodnja plina
40.22 
35.22 
Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
35.23 
Code: 35.23 
Trgovina plinom distribucijskom mrežom
40.30 
35.30 
Opskrba parom i klimatizacija
41.00 
36.00 
Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
45.11 
43.11 
Uklanjanje građevina
43.12 
Code: 43.12 
Pripremni radovi na gradilištu
45.12 
43.13 
Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
45.21 
41.20 
Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
42.12 
Code: 42.12 
Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.13 
Code: 42.13 
Gradnja mostova i tunela
42.21 
Code: 42.21 
Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove
42.22 
Code: 42.22 
Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
42.99 
Code: 42.99 
Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.
43.99 
Code: 43.99 
Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.

Page 15/26  
Top