CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: NACE_REV2 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
60.22 
49.32 
60.23 
49.39 
60.24 
49.41 
49.42 
Code: 49.42 
60.30 
49.50 
61.10 
50.10 
50.20 
Code: 50.20 
52.22 
Code: 52.22 
61.20 
50.30 
50.40 
Code: 50.40 
52.22 
Code: 52.22 
62.10 
51.10 
51.21 
Code: 51.21 
62.20 
51.10 
51.21 
Code: 51.21 
62.30 
51.22 
52.23 
Code: 52.23 
63.11 
52.24 
63.12 
52.10 
63.21 
52.21 
63.22 
52.22 
85.32 
Code: 85.32 
63.23 
52.23 
85.32 
Code: 85.32 
63.30 
79.11 
79.12 
Code: 79.12 
79.90 
Code: 79.90 
63.40 
52.29 
74.90 
Code: 74.90 
64.11 
53.10 
82.19 
Code: 82.19 
64.12 
53.20 
64.20 
60.10 
60.20 
Code: 60.20 
61.10 
Code: 61.10 
61.20 
Code: 61.20 
61.30 
Code: 61.30 
61.90 
Code: 61.90 
65.11 
64.11 
65.12 
64.19 

Page 20/26  
Top