CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: NACE_REV2 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
88.99 
75.22 
84.22 
75.23 
84.23 
75.24 
84.24 
75.25 
84.25 
75.30 
84.30 
80.10 
85.10 
85.20 
Code: 85.20 
80.21 
85.31 
80.22 
85.32 
80.30 
85.41 
85.42 
Code: 85.42 
80.41 
85.53 
80.42 
85.32 
85.51 
Code: 85.51 
85.52 
Code: 85.52 
85.59 
Code: 85.59 
85.11 
86.10 
87.20 
Code: 87.20 
85.12 
86.21 
86.22 
Code: 86.22 
85.13 
86.23 
85.14 
86.90 
87.10 
Code: 87.10 
87.20 
Code: 87.20 
87.30 
Code: 87.30 
85.20 
75.00 
85.31 
87.20 
87.30 
Code: 87.30 
87.90 
Code: 87.90 
85.32 
88.10 
88.91 
Code: 88.91 
88.99 
Code: 88.99 
90.01 
37.00 
90.02 
38.11 
38.12 
Code: 38.12 
38.21 
Code: 38.21 
38.22 
Code: 38.22 
90.03 
38.11 
39.00 
Code: 39.00 

Page 24/26  
Top