CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
77.33 
Toimistokoneiden ja -laitteiden sekä tietokoneiden vuokraus ja leasing
71.33 
Konttorikoneiden ja -laitteiden vuokraus, mukaan lukien tietokoneet
77.34 
Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing
71.22 
Vesiliikennevälineiden vuokraus
77.35 
Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing
71.23 
Ilmaliikennevälineiden vuokraus
77.39 
Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
71.21 
Muiden maaliikennevälineiden vuokraus
71.32 
Code: 71.32 
Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus
71.34 
Code: 71.34 
Muualle luokittelematon koneiden ja laitteiden vuokraus
77.40 
Henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden leasing (pl. tekijänoikeuden suojaamat teokset)
74.87 
Muu muualle luokittelematon liiketoiminta
78.10 
Työnvälitystoiminta
74.50 
Työnvälitys ja henkilöstön hankinta
92.72 
Code: 92.72 
Muualle luokittelemattomat virkistyspalvelut
78.20 
Työvoiman vuokraus
74.50 
Työnvälitys ja henkilöstön hankinta
78.30 
Muut henkilöstön hankintapalvelut
74.50 
Työnvälitys ja henkilöstön hankinta
79.11 
Matkatoimistojen toiminta
63.30 
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; muualle luokittelematon matkailua palveleva toiminta
79.12 
Matkanjärjestäjien toiminta
63.30 
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; muualle luokittelematon matkailua palveleva toiminta
79.90 
Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.
63.30 
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; muualle luokittelematon matkailua palveleva toiminta
92.32 
Code: 92.32 
Taidelaitosten toiminta
92.34 
Code: 92.34 
Muualle luokittelematon viihdetoiminta
92.62 
Code: 92.62 
Muu urheiluun liittyvä toiminta
92.72 
Code: 92.72 
Muualle luokittelemattomat virkistyspalvelut
80.10 
Yksityiset turvallisuuspalvelut
74.60 
Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut
80.20 
Turvallisuusjärjestelmät
45.31 
Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus
74.60 
Code: 74.60 
Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut
80.30 
Etsivätoiminta
74.60 
Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut
81.10 
Kiinteistönhoito
70.32 
Kiinteistöjen isännöinti palkkio- tai sopimusperusteisesti
75.14 
Code: 75.14 
Julkishallintoa avustavat toiminnot
81.21 
Kiinteistöjen siivous
74.70 
Siivouspalvelut
81.22 
Muu rakennus- ja teollisuussiivous
74.70 
Siivouspalvelut
81.29 
Muu siivoustoiminta
74.70 
Siivouspalvelut
90.03 
Code: 90.03 
Puhtaanapito, kunnostaminen ja vastaavat palvelut
81.30 
Maisemanhoitopalvelut
01.41 
Maanviljelyä palveleva toiminta; maisemanhoito
82.11 
Yhdistetyt toimistopalvelut
74.85 
Sihteeri- ja käännöspalvelut
82.19 
Sihteeri-, toimisto- ja postituspalvelut
64.11 
Postin toiminta
72.30 
Code: 72.30 
Tietojenkäsittely
74.85 
Code: 74.85 
Sihteeri- ja käännöspalvelut
82.20 
Puhelinpalvelukeskusten toiminta
74.86 
Ulkoistetut neuvontapalvelut (call centerit)
82.30 
Messujen ja kongressien järjestäminen
74.87 
Muu muualle luokittelematon liiketoiminta
82.91 
Perintä- ja luottotietopalvelut
74.87 
Muu muualle luokittelematon liiketoiminta
82.92 
Pakkauspalvelut
74.82 
Pakkauspalvelut
82.99 
Muut palvelut liike-elämälle
74.85 
Sihteeri- ja käännöspalvelut
74.87 
Code: 74.87 
Muu muualle luokittelematon liiketoiminta
75.13 
Code: 75.13 
Elinkeinoelämää säätelevä ja edistävä toiminta

Page 23/26  
Top