CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.63 
Sadon jatkokäsittely
01.41 
Maanviljelyä palveleva toiminta; maisemanhoito
01.64 
Siementen käsittely kasvinviljelyä varten
01.11 
Viljan ja muualle luokittelemattomien viljelykasvien viljely
01.12 
Code: 01.12 
Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely
01.13 
Code: 01.13 
Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely
01.41 
Code: 01.41 
Maanviljelyä palveleva toiminta; maisemanhoito
01.70 
Metsästys ja sitä palveleva toiminta
01.50 
Metsästys, ansapyynti ja riistanhoito sekä niitä palveleva toiminta
02.10 
Metsänhoito
01.12 
Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely
02.01 
Code: 02.01 
Metsätalous
02.20 
Puunkorjuu
02.01 
Metsätalous
02.30 
Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
01.12 
Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely
01.13 
Code: 01.13 
Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely
02.01 
Code: 02.01 
Metsätalous
02.40 
Metsätaloutta palveleva toiminta
02.02 
Metsätaloutta palveleva toiminta
74.14 
Code: 74.14 
Liikkeenjohdon konsultointi
03.11 
Merikalastus
05.01 
Kalastus
03.12 
Sisävesikalastus
05.01 
Kalastus
03.21 
Kalanviljely meressä
05.02 
Kalanviljely
03.22 
Kalanviljely sisävesissä
01.25 
Muu kotieläintalous
05.02 
Code: 05.02 
Kalanviljely
05.10 
Kivihiilen kaivu
10.10 
Kivihiilen kaivu
05.20 
Ruskohiilen kaivu
10.20 
Ruskohiilen kaivu
06.10 
Raakaöljyn tuotanto
11.10 
Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
06.20 
Maakaasun tuotanto
11.10 
Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
07.10 
Rautamalmien louhinta
13.10 
Rautamalmien louhinta
07.21 
Uraani- ja toriummalmien louhinta
12.00 
Uraani- ja toriummalmien louhinta
07.29 
Muiden värimetallimalmien louhinta
13.20 
Muiden metallimalmien kuin rautamalmien louhinta, lukuun ottamatta uraania ja toriumia
08.11 
Koriste- ja rakennuskiven, kalkkikiven, kipsin, liidun ja liuskekiven louhinta
14.11 
Koriste- ja rakennuskiven louhinta
14.12 
Code: 14.12 
Kalkkikiven, kipsin ja liidun louhinta
14.13 
Code: 14.13 
Liuskekiven louhinta
08.12 
Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto
14.21 
Soran ja hiekan otto
14.22 
Code: 14.22 
Saven ja kaoliinin otto
08.91 
Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
14.30 
Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
08.92 
Turpeen nosto
10.30 
Turpeen nosto
08.93 
Suolan tuotanto
14.40 
Suolan tuotanto
08.99 
Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta
14.50 
Muualle luokittelematon kaivos- ja louhintatoiminta
09.10 
Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
11.10 
Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
11.20 
Code: 11.20 
Öljyn ja kaasun tuotantoon liittyvät palvelut, lukuun ottamatta maaperätutkimusta
09.90 
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
10.10 
Kivihiilen kaivu
10.20 
Code: 10.20 
Ruskohiilen kaivu
10.30 
Code: 10.30 
Turpeen nosto

Page 2/26  
Top