CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
38.11 
Tavanomaisen jätteen keruu
90.02 
Muun jätteen keruu ja käsittely
90.03 
Code: 90.03 
Puhtaanapito, kunnostaminen ja vastaavat palvelut
38.12 
Ongelmajätteen keruu
23.30 
Ydinpolttoaineen valmistus
40.11 
Code: 40.11 
Sähkön tuotanto
90.02 
Code: 90.02 
Muun jätteen keruu ja käsittely
38.21 
Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus
14.50 
Muualle luokittelematon kaivos- ja louhintatoiminta
24.15 
Code: 24.15 
Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
90.02 
Code: 90.02 
Muun jätteen keruu ja käsittely
38.22 
Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja hävittäminen
23.30 
Ydinpolttoaineen valmistus
90.02 
Code: 90.02 
Muun jätteen keruu ja käsittely
38.31 
Romujen purkaminen
37.10 
Metallijätteiden ja -romun kierrätys
38.32 
Lajiteltujen materiaalien kierrätys
37.10 
Metallijätteiden ja -romun kierrätys
37.20 
Code: 37.20 
Muiden jätteiden ja romun kierrätys
39.00 
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
90.03 
Puhtaanapito, kunnostaminen ja vastaavat palvelut
41.10 
Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen
70.11 
Kiinteistöjen rakennuttaminen ja myynti
41.20 
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
20.30 
Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
25.23 
Code: 25.23 
Rakennusmuovien valmistus
28.11 
Code: 28.11 
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
45.21 
Code: 45.21 
Yleiset talonrakennustyöt sekä maa- ja vesirakennustyöt
45.23 
Code: 45.23 
Moottoriteiden, katujen, lentokenttien ja urheilualueiden rakentaminen
42 
Maa- ja vesirakentaminen
70.11 
Kiinteistöjen rakennuttaminen ja myynti
42.11 
Teiden ja moottoriteiden rakentaminen
45.23 
Moottoriteiden, katujen, lentokenttien ja urheilualueiden rakentaminen
42.12 
Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen
45.21 
Yleiset talonrakennustyöt sekä maa- ja vesirakennustyöt
45.23 
Code: 45.23 
Moottoriteiden, katujen, lentokenttien ja urheilualueiden rakentaminen
42.13 
Siltojen ja tunneleiden rakentaminen
45.21 
Yleiset talonrakennustyöt sekä maa- ja vesirakennustyöt
42.21 
Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten
45.21 
Yleiset talonrakennustyöt sekä maa- ja vesirakennustyöt
45.24 
Code: 45.24 
Vesirakentaminen
45.25 
Code: 45.25 
Muu erikoisalarakentaminen
42.22 
Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen
45.21 
Yleiset talonrakennustyöt sekä maa- ja vesirakennustyöt
42.91 
Vesirakentaminen
45.24 
Vesirakentaminen
42.99 
Muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen
45.21 
Yleiset talonrakennustyöt sekä maa- ja vesirakennustyöt
45.23 
Code: 45.23 
Moottoriteiden, katujen, lentokenttien ja urheilualueiden rakentaminen
43.11 
Rakennusten ja rakennelmien purku
45.11 
Rakennusten purku ja raivaus; maansiirto
43.12 
Rakennuspaikan valmistelutyöt
45.11 
Rakennusten purku ja raivaus; maansiirto
43.13 
Koeporaus
45.12 
Koeporaus
43.21 
Sähköasennus
45.31 
Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus
45.34 
Code: 45.34 
Muu rakennusasentaminen
43.22 
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
28.22 
Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus
45.31 
Code: 45.31 
Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus
45.33 
Code: 45.33 
Putkityöt

Page 15/26  
Top