CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.16 
Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto
35.30 
Ilma- ja avaruusalusten valmistus
33.17 
Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto
35.20 
Rautatie- ja raitiovaunuliikenteen veturien ja liikkuvan kaluston valmistus
35.43 
Code: 35.43 
Invalidiajoneuvojen valmistus
35.50 
Code: 35.50 
Muualle luokittelematon kulkuneuvojen valmistus
33.19 
Muiden laitteiden korjaus ja huolto
17.40 
Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus, lukuun ottamatta vaatteita
17.52 
Code: 17.52 
Purjelankojen, nuoran, sidelangan ja verkkokankaan valmistus
20.40 
Code: 20.40 
Puupakkausten valmistus
20.51 
Code: 20.51 
Muiden puutuotteiden valmistus
25.13 
Code: 25.13 
Muiden kumituotteiden valmistus
25.21 
Code: 25.21 
Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien valmistus
25.24 
Code: 25.24 
Muiden muovituotteiden valmistus
26.15 
Code: 26.15 
Muu lasin valmistus ja muokkaus, mukaan lukien teknisen lasin valmistus
26.40 
Code: 26.40 
Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
26.81 
Code: 26.81 
Hiontatuotteiden valmistus
36.30 
Code: 36.30 
Soitinten valmistus
36.50 
Code: 36.50 
Pelien ja leikkikalujen valmistus
33.20 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
25.21 
Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien valmistus
26.15 
Code: 26.15 
Muu lasin valmistus ja muokkaus, mukaan lukien teknisen lasin valmistus
26.40 
Code: 26.40 
Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
26.81 
Code: 26.81 
Hiontatuotteiden valmistus
28 
Code: 28 
Metallituotteiden valmistus, lukuun ottamatta koneita ja laitteita
29 
Code: 29 
Muualle luokittelematon koneiden ja laitteiden valmistus
30 
Code: 30 
Konttorikoneiden ja tietokoneiden valmistus
31 
Code: 31 
Muualle luokittelematon sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus
32 
Code: 32 
Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden ja -laitteiden valmistus
33 
Code: 33 
Lääkintä-, hienomekaanisten ja optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus
33.30 
Code: 33.30 
Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus
34 
Code: 34 
Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
35 
Code: 35 
Muiden kulkuneuvojen valmistus
36 
Code: 36 
Huonekalujen valmistus; muualle luokittelematon valmistus
35.11 
Sähkön tuotanto
40.11 
Sähkön tuotanto
35.12 
Sähkön siirto
40.12 
Sähkön siirto
35.13 
Sähkön jakelu
40.13 
Sähkön jakelu ja kauppa
35.14 
Sähkön kauppa
40.13 
Sähkön jakelu ja kauppa
35.21 
Kaasun tuotanto
40.21 
Kaasun tuotanto
35.22 
Kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
40.22 
Kaasumaisten polttoaineiden kauppa ja jakelu putkiverkon kautta
35.23 
Kaasun kauppa putkiverkossa
40.22 
Kaasumaisten polttoaineiden kauppa ja jakelu putkiverkon kautta
35.30 
Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu
40.30 
Lämpöhuolto
36.00 
Veden otto, puhdistus ja jakelu
41.00 
Veden keruu, puhdistus ja jakelu
37.00 
Viemäri- ja jätevesihuolto
90.01 
Jäteveden keruu ja käsittely

Page 14/26  
Top