CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.11 
Metallituotteiden korjaus ja huolto
34.20 
Moottoriajoneuvojen ja korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
35.50 
Code: 35.50 
Muualle luokittelematon kulkuneuvojen valmistus
33.12 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
28.52 
Yleinen konepajateollisuus
29.11 
Code: 29.11 
Moottoreiden ja turbiinien valmistus, lukuun ottamatta lentokoneen, auton ja moottoripyörän moottoreita
29.12 
Code: 29.12 
Pumppujen ja kompressoreiden valmistus
29.13 
Code: 29.13 
Hanojen ja venttiilien valmistus
29.14 
Code: 29.14 
Laakereiden, hammaspyörien, vaihteisto- ja ohjauselementtien valmistus
29.21 
Code: 29.21 
Teollisuusuunien ja tulipesäpolttimien valmistus
29.22 
Code: 29.22 
Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
29.23 
Code: 29.23 
Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus
29.24 
Code: 29.24 
Muualle luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
29.31 
Code: 29.31 
Maataloustraktorien valmistus
29.32 
Code: 29.32 
Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
29.41 
Code: 29.41 
Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
29.42 
Code: 29.42 
Muiden metallin työstökoneiden valmistus
29.43 
Code: 29.43 
Käsityökalujen valmistus (voimakäyttöiset)
29.51 
Code: 29.51 
Metallinjalostuskoneiden valmistus
29.52 
Code: 29.52 
Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
29.53 
Code: 29.53 
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tuotannossa tarvittavien koneiden valmistus
29.54 
Code: 29.54 
Tekstiilien, vaatteiden ja nahan tuotannossa tarvittavien koneiden valmistus
29.55 
Code: 29.55 
Paperin, kartongin ja pahvin tuotannossa tarvittavien koneiden valmistus
29.56 
Code: 29.56 
Muualle luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
72.50 
Code: 72.50 
Konttori- ja tietokoneiden huolto ja korjaus
33.13 
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
29.24 
Muualle luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
31.10 
Code: 31.10 
Sähkömoottoreiden, generaattoreiden ja muuntajien valmistus
31.62 
Code: 31.62 
Muu muualle luokittelematon sähkölaitteiden valmistus
32.10 
Code: 32.10 
Elektroniventtiilien, -putkien ja muiden elektronisten komponenttien valmistus
32.30 
Code: 32.30 
Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja kuvantallenus- ja -toistolaitteiden sekä vastaavien tuotteiden valmistus
33.10 
Code: 33.10 
Lääkintä- ja kirurgisten välineiden ja ortopedialaitteiden valmistus
33.20 
Code: 33.20 
Mittaus-, tarkkailu-, testaus-, navigointi- ja vastaavien instrumenttien ja laitteiden valmistus, lukuun ottamatta teollisuuden prosessinsäätölaitteita
33.40 
Code: 33.40 
Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
33.50 
Code: 33.50 
Kellojen valmistus
33.14 
Sähkölaitteiden korjaus ja huolto
29.71 
Sähkökodinkoneiden valmistus
31.10 
Code: 31.10 
Sähkömoottoreiden, generaattoreiden ja muuntajien valmistus
31.20 
Code: 31.20 
Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus
31.62 
Code: 31.62 
Muu muualle luokittelematon sähkölaitteiden valmistus
33.10 
Code: 33.10 
Lääkintä- ja kirurgisten välineiden ja ortopedialaitteiden valmistus
33.20 
Code: 33.20 
Mittaus-, tarkkailu-, testaus-, navigointi- ja vastaavien instrumenttien ja laitteiden valmistus, lukuun ottamatta teollisuuden prosessinsäätölaitteita
33.15 
Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto
35.11 
Laivojen rakennus ja korjaus
35.12 
Code: 35.12 
Huvi- ja urheiluveneiden rakennus ja korjaus

Page 13/26  
Top