CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
24.10 
Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus
27.10 
Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus
24.20 
Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistus teräksestä
27.22 
Teräsputkien valmistus
24.31 
Raudan ja teräksen kylmävetäminen
27.31 
Kylmävetäminen
24.32 
Rainan kylmävalssaus
27.32 
Raudan kylmävalssaus
24.33 
Kylmämuovaus tai kylmätaitto
27.33 
Kylmämuovaus tai kylmätaitto
28.11 
Code: 28.11 
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
24.34 
Teräslangan veto
27.34 
Teräslanganveto
24.41 
Jalometallien valmistus
27.41 
Jalometallien tuotanto
24.42 
Alumiinin valmistus
27.42 
Alumiinin tuotanto
24.43 
Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus
27.43 
Lyijyn, sinkin ja tinan tuotanto
24.44 
Kuparin valmistus
27.44 
Kuparin tuotanto
24.45 
Muiden värimetallien valmistus
27.45 
Muiden värimetallien tuotanto
24.46 
Ydinpolttoaineen valmistus
23.30 
Ydinpolttoaineen valmistus
24.51 
Raudan valu
27.21 
Valurautaputkien valmistus
27.51 
Code: 27.51 
Raudan valu
24.52 
Teräksen valu
27.52 
Teräksen valu
24.53 
Kevytmetallien valu
27.53 
Kevytmetallien valu
24.54 
Muiden värimetallien valu
27.54 
Muiden värimetallien valu
25.11 
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
28.11 
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
25.12 
Metalliovien ja -ikkunoiden valmistus
28.12 
Rakennuspuusepänteollisuuden metallituotteiden valmistus
25.21 
Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus
28.22 
Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus
25.29 
Muiden metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus
28.21 
Metallisäiliöiden, -altaiden ja -astioiden valmistus
25.30 
Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)
28.30 
Höyrykattiloiden valmistus lukuun ottamatta keskuslämmityksen kuumavesivaraajia
25.40 
Aseiden ja ammusten valmistus
29.60 
Aseiden ja ammusten valmistus
25.50 
Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia
28.40 
Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja rullamuovaus; jauhemetallurgia
25.61 
Metallien käsittely ja päällystäminen
28.51 
Metallin työstö ja päällystäminen
25.62 
Metallien työstö
28.52 
Yleinen konepajateollisuus
25.71 
Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. valmistus
28.61 
Hienotaosten valmistus
28.75 
Code: 28.75 
Muualle luokittelematon metallituotteiden valmistus
25.72 
Lukkojen ja saranoiden valmistus
28.63 
Lukkojen ja saranoiden valmistus
28.75 
Code: 28.75 
Muualle luokittelematon metallituotteiden valmistus
25.73 
Työkalujen valmistus
28.62 
Työkalujen valmistus
29.56 
Code: 29.56 
Muualle luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
25.91 
Metallipakkausten ja -astioiden valmistus
28.71 
Terästynnyrien ja sen kaltaisten säiliöiden valmistus
25.92 
Kevytmetallipakkausten valmistus
28.72 
Kevytmetallipakkausten valmistus
25.93 
Metallilankatuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus
28.73 
Metallilankatuotteiden valmistus
28.74 
Code: 28.74 
Kiinnittimien, ruuvikonetuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus
25.94 
Kiinnittimien ja ruuvituotteiden valmistus
28.74 
Kiinnittimien, ruuvikonetuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus
25.99 
Muiden metallituotteiden valmistus
27.43 
Lyijyn, sinkin ja tinan tuotanto
28.75 
Code: 28.75 
Muualle luokittelematon metallituotteiden valmistus

Page 8/26  
Top