CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
84.11 
Julkinen yleishallinto
75.11 
Yleinen julkinen hallinto
75.14 
Code: 75.14 
Julkishallintoa avustavat toiminnot
84.12 
Terveydenhuollon, opetuksen, kulttuurin ja muiden yhteiskuntapalvelujen hallinto
75.12 
Terveydenhuollon, koulutuksen, kulttuurin ja muiden yhteiskuntapalvelujen hallinto, lukuun ottamatta sosiaaliturvaa
84.13 
Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
75.13 
Elinkeinoelämää säätelevä ja edistävä toiminta
84.21 
Ulkoasiainhallinto
75.21 
Ulkoasiainhallinto
84.22 
Maanpuolustus
75.22 
Maanpuolustus
84.23 
Oikeustoimi
75.23 
Oikeustoimi
84.24 
Poliisitoimi ja rajojen vartiointi
75.24 
Yleinen turvallisuus ja järjestys
84.25 
Palo- ja pelastustoimi
75.25 
Palo- ja pelastustoiminta
84.30 
Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
75.30 
Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
85.10 
Esiasteen koulutus
80.10 
Ensimmäisen asteen koulutus
85.20 
Alemman perusasteen koulutus
80.10 
Ensimmäisen asteen koulutus
85.31 
Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus
80.21 
Yleissivistävä toisen asteen koulutus
85.32 
Keskiasteen ammatillinen koulutus
63.22 
Muu vesiliikennettä palveleva toiminta
63.23 
Code: 63.23 
Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta
80.22 
Code: 80.22 
Tekninen ja ammatillinen toisen asteen koulutus
80.42 
Code: 80.42 
Muualle luokittelematon aikuis- ja muu koulutus
85.41 
Korkea-asteen koulutus (pl. yliopistot ja ammattikorkeakoulut)
80.30 
Kolmannen asteen koulutus
85.42 
Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa
80.30 
Kolmannen asteen koulutus
85.51 
Urheilu- ja liikuntakoulutus
80.42 
Muualle luokittelematon aikuis- ja muu koulutus
92.62 
Code: 92.62 
Muu urheiluun liittyvä toiminta
93.05 
Code: 93.05 
Muualle luokittelemattomat palvelut
85.52 
Taiteen ja musiikin koulutus
80.42 
Muualle luokittelematon aikuis- ja muu koulutus
92.34 
Code: 92.34 
Muualle luokittelematon viihdetoiminta
85.53 
Kuljettajakoulutus
80.41 
Kuljettajakoulutus
85.59 
Muualla luokittelematon koulutus
80.42 
Muualle luokittelematon aikuis- ja muu koulutus
85.60 
Koulutusta palveleva toiminta
74.14 
Liikkeenjohdon konsultointi
86.10 
Terveydenhuollon laitospalvelut
85.11 
Sairaalapalvelut
86.21 
Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut
85.12 
Lääkäripalvelut
86.22 
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut
85.12 
Lääkäripalvelut
86.23 
Hammaslääkäripalvelut
85.13 
Hammashoito
86.90 
Muut terveydenhuoltopalvelut
85.14 
Muut terveydenhuoltopalvelut
87.10 
Sosiaalihuollon hoitolaitokset
85.14 
Muut terveydenhuoltopalvelut
87.20 
Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut
85.11 
Sairaalapalvelut
85.14 
Code: 85.14 
Muut terveydenhuoltopalvelut
85.31 
Code: 85.31 
Sosiaalipalvelut, joihin liittyy majoitus
87.30 
Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut
85.14 
Muut terveydenhuoltopalvelut
85.31 
Code: 85.31 
Sosiaalipalvelut, joihin liittyy majoitus
87.90 
Muut sosiaalihuollon laitospalvelut
85.31 
Sosiaalipalvelut, joihin liittyy majoitus
88.10 
Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut
85.32 
Sosiaalipalvelut ilman majoitusta

Page 24/26  
Top