CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
60.20 
Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
92.20 
Radio- ja televisiotoiminta
61.10 
Kiinteän puhelinverkon hallinta ja palvelut
64.20 
Teleliikenne
61.20 
Langattoman verkon hallinta ja palvelut
64.20 
Teleliikenne
61.30 
Satelliittiviestintä
64.20 
Teleliikenne
61.90 
Muut televiestintäpalvelut
64.20 
Teleliikenne
62.01 
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
72.21 
Ohjelmistojen valmistus ja tukipalvelut
72.22 
Code: 72.22 
On-line kustantaminen
72.40 
Code: 72.40 
Tietokantapalvelut
62.02 
Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi
72.10 
Atk-laitteistokonsultointi
72.22 
Code: 72.22 
On-line kustantaminen
62.03 
Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut
72.30 
Tietojenkäsittely
62.09 
Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta
30.02 
Tietokoneiden ja muiden tietojenkäsittelylaitteiden valmistus
72.22 
Code: 72.22 
On-line kustantaminen
72.60 
Code: 72.60 
Muut tietojenkäsittelypalvelut
63.11 
Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut
72.30 
Tietojenkäsittely
72.40 
Code: 72.40 
Tietokantapalvelut
63.12 
Verkkoportaalit
72.40 
Tietokantapalvelut
63.91 
Uutistoimistot
92.40 
Uutistoimistojen toiminta
63.99 
Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta
74.87 
Muu muualle luokittelematon liiketoiminta
64.11 
Keskuspankkitoiminta
65.11 
Keskuspankkitoiminta
64.19 
Muu pankkitoiminta
65.12 
Muu pankkitoiminta
64.20 
Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta
65.23 
Muualle luokittelematon rahoituksen välitys
74.15 
Code: 74.15 
Hallintayhtiöiden toiminta
64.30 
Säätiöt, rahastot ja muut varainhoitoyhteisöt
65.23 
Muualle luokittelematon rahoituksen välitys
64.91 
Rahoitusleasing
65.21 
Rahoitusleasing
64.92 
Muu luotonanto
65.22 
Muu luotonanto
64.99 
Muualla luokittelemattomat rahoituspavelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
65.22 
Muu luotonanto
65.23 
Code: 65.23 
Muualle luokittelematon rahoituksen välitys
65.11 
Henkivakuutustoiminta
66.01 
Henkivakuutustoiminta
65.12 
Muu vakuutustoiminta
66.03 
Muu vakuutustoiminta
65.20 
Jälleenvakuutustoiminta
66.01 
Henkivakuutustoiminta
66.02 
Code: 66.02 
Eläkevakuutustoiminta
66.03 
Code: 66.03 
Muu vakuutustoiminta
65.30 
Eläkevakuutustoiminta
66.02 
Eläkevakuutustoiminta
66.11 
Pörssitoiminta ja rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset tukipalvelut
67.11 
Rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset tukipalvelut
66.12 
Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen
67.12 
Arvopapereiden kauppa ja hallinta
67.13 
Code: 67.13 
Muualle luokittelematon rahoituksen välitystä palveleva toiminta
66.19 
Muu rahoitusta palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
67.13 
Muualle luokittelematon rahoituksen välitystä palveleva toiminta
66.21 
Riskin- ja vahingonarviointi
67.20 
Vakuutustoimintaa avustava toiminta
66.22 
Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta
67.20 
Vakuutustoimintaa avustava toiminta

Page 21/26  
Top