CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
65.21 
Rahoitusleasing
64.91 
Rahoitusleasing
65.22 
Muu luotonanto
64.92 
Muu luotonanto
64.99 
Code: 64.99 
Muualla luokittelemattomat rahoituspavelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
65.23 
Muualle luokittelematon rahoituksen välitys
64.20 
Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta
64.30 
Code: 64.30 
Säätiöt, rahastot ja muut varainhoitoyhteisöt
64.99 
Code: 64.99 
Muualla luokittelemattomat rahoituspavelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
66.01 
Henkivakuutustoiminta
65.11 
Henkivakuutustoiminta
65.20 
Code: 65.20 
Jälleenvakuutustoiminta
66.02 
Eläkevakuutustoiminta
65.20 
Jälleenvakuutustoiminta
65.30 
Code: 65.30 
Eläkevakuutustoiminta
66.03 
Muu vakuutustoiminta
65.12 
Muu vakuutustoiminta
65.20 
Code: 65.20 
Jälleenvakuutustoiminta
67.11 
Rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset tukipalvelut
66.11 
Pörssitoiminta ja rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset tukipalvelut
67.12 
Arvopapereiden kauppa ja hallinta
66.12 
Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen
66.30 
Code: 66.30 
Omaisuudenhoitotoiminta
67.13 
Muualle luokittelematon rahoituksen välitystä palveleva toiminta
66.12 
Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen
66.19 
Code: 66.19 
Muu rahoitusta palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
67.20 
Vakuutustoimintaa avustava toiminta
66.21 
Riskin- ja vahingonarviointi
66.22 
Code: 66.22 
Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta
66.29 
Code: 66.29 
Muu vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa avustava toiminta
70.11 
Kiinteistöjen rakennuttaminen ja myynti
41.10 
Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen
42 
Code: 42 
Maa- ja vesirakentaminen
70.12 
Omien kiinteistöjen osto ja myynti
68.10 
Omien kiinteistöjen kauppa
70.20 
Omien kiinteistöjen vuokraus
68.20 
Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
70.31 
Kiinteistönvälitys
68.31 
Kiinteistönvälitys
70.32 
Kiinteistöjen isännöinti palkkio- tai sopimusperusteisesti
68.32 
Kiinteistöjen isännöinti
81.10 
Code: 81.10 
Kiinteistönhoito
71.10 
Autojen vuokraus
77.11 
Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
71.21 
Muiden maaliikennevälineiden vuokraus
77.12 
Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja leasing
77.39 
Code: 77.39 
Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
71.22 
Vesiliikennevälineiden vuokraus
77.34 
Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing
71.23 
Ilmaliikennevälineiden vuokraus
77.35 
Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing
71.31 
Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus
77.31 
Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing
71.32 
Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus
77.32 
Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing
77.39 
Code: 77.39 
Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
71.33 
Konttorikoneiden ja -laitteiden vuokraus, mukaan lukien tietokoneet
77.33 
Toimistokoneiden ja -laitteiden sekä tietokoneiden vuokraus ja leasing
71.34 
Muualle luokittelematon koneiden ja laitteiden vuokraus
77.39 
Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
71.40 
Muualle luokittelematon henkilökohtaisten ja taloustavaroiden vuokraus
77.21 
Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing
77.22 
Code: 77.22 
Videofilmien vuokraus
77.29 
Code: 77.29 
Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing

Page 21/26  
Top