CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.24 
Siipikarjan hoito
01.47 
Siipikarjan kasvatus
01.25 
Muu kotieläintalous
01.44 
Kamelien ja kamelieläinten kasvatus
01.49 
Code: 01.49 
Muiden eläinten kasvatus
03.22 
Code: 03.22 
Kalanviljely sisävesissä
01.30 
Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
01.50 
Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
01.41 
Maanviljelyä palveleva toiminta; maisemanhoito
01.61 
Kasvinviljelyä palveleva toiminta
01.63 
Code: 01.63 
Sadon jatkokäsittely
01.64 
Code: 01.64 
Siementen käsittely kasvinviljelyä varten
10.39 
Code: 10.39 
Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä
81.30 
Code: 81.30 
Maisemanhoitopalvelut
01.42 
Eläintenhoitoa palveleva toiminta, lukuun ottamatta eläinlääkintää
01.62 
Kotieläintaloutta palveleva toiminta
01.50 
Metsästys, ansapyynti ja riistanhoito sekä niitä palveleva toiminta
01.70 
Metsästys ja sitä palveleva toiminta
94.99 
Code: 94.99 
Muut järjestöt
02.01 
Metsätalous
01.29 
Muu monivuotisten kasvien viljely
02.10 
Code: 02.10 
Metsänhoito
02.20 
Code: 02.20 
Puunkorjuu
02.30 
Code: 02.30 
Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
16.10 
Code: 16.10 
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
02.02 
Metsätaloutta palveleva toiminta
02.40 
Metsätaloutta palveleva toiminta
05.01 
Kalastus
03.11 
Merikalastus
03.12 
Code: 03.12 
Sisävesikalastus
70.22 
Code: 70.22 
Muu liikkeenjohdon konsultointi
05.02 
Kalanviljely
03.21 
Kalanviljely meressä
03.22 
Code: 03.22 
Kalanviljely sisävesissä
10.10 
Kivihiilen kaivu
05.10 
Kivihiilen kaivu
09.90 
Code: 09.90 
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
19.20 
Code: 19.20 
Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
10.20 
Ruskohiilen kaivu
05.20 
Ruskohiilen kaivu
09.90 
Code: 09.90 
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
19.20 
Code: 19.20 
Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
10.30 
Turpeen nosto
08.92 
Turpeen nosto
09.90 
Code: 09.90 
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
19.20 
Code: 19.20 
Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
11.10 
Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
06.10 
Raakaöljyn tuotanto
06.20 
Code: 06.20 
Maakaasun tuotanto
09.10 
Code: 09.10 
Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
52.21 
Code: 52.21 
Maaliikennettä palveleva toiminta
52.22 
Code: 52.22 
Vesiliikennettä palveleva toiminta
11.20 
Öljyn ja kaasun tuotantoon liittyvät palvelut, lukuun ottamatta maaperätutkimusta
09.10 
Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
12.00 
Uraani- ja toriummalmien louhinta
07.21 
Uraani- ja toriummalmien louhinta

Page 2/26  
Top