CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
29.41 
Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
28.24 
Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
33.12 
Code: 33.12 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
29.42 
Muiden metallin työstökoneiden valmistus
28.41 
Metallin työstökoneiden valmistus
33.12 
Code: 33.12 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
29.43 
Käsityökalujen valmistus (voimakäyttöiset)
27.90 
Muiden sähkölaitteiden valmistus
28.29 
Code: 28.29 
Muualla luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
28.49 
Code: 28.49 
Muiden konetyökalujen valmistus
33.12 
Code: 33.12 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
29.51 
Metallinjalostuskoneiden valmistus
28.91 
Metallinjalostuskoneiden valmistus
33.12 
Code: 33.12 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
29.52 
Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
28.92 
Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
28.99 
Code: 28.99 
Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
33.12 
Code: 33.12 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
29.53 
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tuotannossa tarvittavien koneiden valmistus
28.30 
Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
28.93 
Code: 28.93 
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus
33.12 
Code: 33.12 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
29.54 
Tekstiilien, vaatteiden ja nahan tuotannossa tarvittavien koneiden valmistus
28.94 
Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus
33.12 
Code: 33.12 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
29.55 
Paperin, kartongin ja pahvin tuotannossa tarvittavien koneiden valmistus
28.95 
Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden valmistus
33.12 
Code: 33.12 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
29.56 
Muualle luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
25.73 
Työkalujen valmistus
28.94 
Code: 28.94 
Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus
28.96 
Code: 28.96 
Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus
28.99 
Code: 28.99 
Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
33.12 
Code: 33.12 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
29.60 
Aseiden ja ammusten valmistus
25.40 
Aseiden ja ammusten valmistus
30.30 
Code: 30.30 
Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
30.40 
Code: 30.40 
Taisteluajoneuvojen valmistus
33.11 
Code: 33.11 
Metallituotteiden korjaus ja huolto
29.71 
Sähkökodinkoneiden valmistus
27.51 
Sähköisten kodinkoneiden valmistus
28.21 
Code: 28.21 
Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja tulipesäpolttimien valmistus
28.25 
Code: 28.25 
Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus
33.14 
Code: 33.14 
Sähkölaitteiden korjaus ja huolto
29.72 
Sähköistämättömien kodinkoneiden valmistus
27.52 
Sähköistämättömien kodinkoneiden valmistus
28.21 
Code: 28.21 
Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja tulipesäpolttimien valmistus
30 
Konttorikoneiden ja tietokoneiden valmistus
33.20 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
30.01 
Konttorikoneiden valmistus
28.23 
Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus (pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet)
30.02 
Tietokoneiden ja muiden tietojenkäsittelylaitteiden valmistus
26.20 
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
62.09 
Code: 62.09 
Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta
31 
Muualle luokittelematon sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus
33.20 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus

Page 11/26  
Top