CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
27.31 
Kylmävetäminen
24.31 
Raudan ja teräksen kylmävetäminen
27.32 
Raudan kylmävalssaus
24.32 
Rainan kylmävalssaus
27.33 
Kylmämuovaus tai kylmätaitto
24.33 
Kylmämuovaus tai kylmätaitto
27.34 
Teräslanganveto
24.34 
Teräslangan veto
27.41 
Jalometallien tuotanto
24.41 
Jalometallien valmistus
27.42 
Alumiinin tuotanto
24.42 
Alumiinin valmistus
27.43 
Lyijyn, sinkin ja tinan tuotanto
24.43 
Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus
25.99 
Code: 25.99 
Muiden metallituotteiden valmistus
27.44 
Kuparin tuotanto
24.44 
Kuparin valmistus
27.45 
Muiden värimetallien tuotanto
24.45 
Muiden värimetallien valmistus
27.51 
Raudan valu
24.51 
Raudan valu
27.52 
Teräksen valu
24.52 
Teräksen valu
27.53 
Kevytmetallien valu
24.53 
Kevytmetallien valu
27.54 
Muiden värimetallien valu
24.54 
Muiden värimetallien valu
28 
Metallituotteiden valmistus, lukuun ottamatta koneita ja laitteita
33.20 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
28.11 
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
24.33 
Kylmämuovaus tai kylmätaitto
25.11 
Code: 25.11 
Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
33.11 
Code: 33.11 
Metallituotteiden korjaus ja huolto
41.20 
Code: 41.20 
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
28.12 
Rakennuspuusepänteollisuuden metallituotteiden valmistus
25.12 
Metalliovien ja -ikkunoiden valmistus
43.32 
Code: 43.32 
Rakennuspuusepän asennustyöt
28.21 
Metallisäiliöiden, -altaiden ja -astioiden valmistus
25.29 
Muiden metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus
33.11 
Code: 33.11 
Metallituotteiden korjaus ja huolto
28.22 
Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus
25.21 
Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus
33.11 
Code: 33.11 
Metallituotteiden korjaus ja huolto
43.22 
Code: 43.22 
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
28.30 
Höyrykattiloiden valmistus lukuun ottamatta keskuslämmityksen kuumavesivaraajia
25.30 
Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)
33.11 
Code: 33.11 
Metallituotteiden korjaus ja huolto
28.40 
Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja rullamuovaus; jauhemetallurgia
25.50 
Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia
28.51 
Metallin työstö ja päällystäminen
25.61 
Metallien käsittely ja päällystäminen
28.52 
Yleinen konepajateollisuus
25.62 
Metallien työstö
33.12 
Code: 33.12 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
28.61 
Hienotaosten valmistus
25.71 
Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. valmistus
33.11 
Code: 33.11 
Metallituotteiden korjaus ja huolto
28.62 
Työkalujen valmistus
25.73 
Työkalujen valmistus
28.41 
Code: 28.41 
Metallin työstökoneiden valmistus
28.49 
Code: 28.49 
Muiden konetyökalujen valmistus
28.92 
Code: 28.92 
Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
33.11 
Code: 33.11 
Metallituotteiden korjaus ja huolto
28.63 
Lukkojen ja saranoiden valmistus
25.72 
Lukkojen ja saranoiden valmistus

Page 9/26  
Top