CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
25.23 
Rakennusmuovien valmistus
41.20 
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
43.32 
Code: 43.32 
Rakennuspuusepän asennustyöt
25.24 
Muiden muovituotteiden valmistus
22.29 
Muiden muovituotteiden valmistus
27.33 
Code: 27.33 
Kytkentälaitteiden valmistus
32.99 
Code: 32.99 
Muu muualla luokittelematon valmistus
33.19 
Code: 33.19 
Muiden laitteiden korjaus ja huolto
26.11 
Tasolasin valmistus
23.11 
Tasolasin valmistus
26.12 
Tasolasin muotoilu ja muokkaus
23.12 
Tasolasin muotoilu ja muokkaus
26.13 
Onton lasitavaran valmistus
23.13 
Onton lasin valmistus
26.14 
Lasikuidun valmistus
23.14 
Lasikuitujen valmistus
26.15 
Muu lasin valmistus ja muokkaus, mukaan lukien teknisen lasin valmistus
23.19 
Muu lasin valmistus ja muokkaus, mukaan lukien tekniset lasituotteet
33.19 
Code: 33.19 
Muiden laitteiden korjaus ja huolto
33.20 
Code: 33.20 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
26.21 
Keraamisten talous- ja koristetavaroiden valmistus
23.41 
Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus
26.22 
Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus
23.42 
Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus
26.23 
Keraamisten eristimien ja eristystarvikkeiden valmistus
23.43 
Keraamisten eristystuotteiden valmistus
26.24 
Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus
23.44 
Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus
26.25 
Muiden keraamisten tuotteiden valmistus
23.49 
Muiden keramiikkatuotteiden valmistus
26.26 
Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
23.20 
Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
26.30 
Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus
23.31 
Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus
26.40 
Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
23.32 
Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
33.19 
Code: 33.19 
Muiden laitteiden korjaus ja huolto
33.20 
Code: 33.20 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
26.51 
Sementin valmistus
23.51 
Sementin valmistus
26.52 
Kalkin valmistus
23.52 
Kalkin ja kipsin valmistus
26.53 
Kipsin valmistus
23.52 
Kalkin ja kipsin valmistus
26.61 
Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
23.61 
Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
26.62 
Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
23.62 
Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
26.63 
Valmisbetonin valmistus
23.63 
Valmisbetonin valmistus
26.64 
Muurauslaastin valmistus
23.64 
Muurauslaastin valmistus
26.65 
Kuitusementin valmistus
23.65 
Kuitusementin valmistus
26.66 
Muiden betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus
23.69 
Muiden betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus
26.70 
Koriste- ja rakennuskiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
23.70 
Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
26.81 
Hiontatuotteiden valmistus
23.91 
Hiontatuotteiden valmistus
33.19 
Code: 33.19 
Muiden laitteiden korjaus ja huolto
33.20 
Code: 33.20 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
26.82 
Muualle luokittelematon ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
23.99 
Muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
27.10 
Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus
24.10 
Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus
27.21 
Valurautaputkien valmistus
24.51 
Raudan valu
27.22 
Teräsputkien valmistus
24.20 
Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistus teräksestä

Page 8/26  
Top