CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
20.30 
Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
43.91 
Kattorakenteiden asennus ja kattaminen
20.40 
Puupakkausten valmistus
16.24 
Puupakkausten valmistus
33.19 
Code: 33.19 
Muiden laitteiden korjaus ja huolto
20.51 
Muiden puutuotteiden valmistus
16.29 
Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
32.99 
Code: 32.99 
Muu muualla luokittelematon valmistus
33.19 
Code: 33.19 
Muiden laitteiden korjaus ja huolto
20.52 
Korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
16.29 
Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
32.99 
Code: 32.99 
Muu muualla luokittelematon valmistus
21.11 
Massan valmistus
17.11 
Massan valmistus
21.12 
Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
17.12 
Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
21.21 
Aaltopaperin ja -pahvin sekä paperi-, kartonki- ja pahvipakkausten valmistus
17.21 
Aaltopaperin ja -pahvin sekä paperi-, kartonki- ja pahvipakkausten valmistus
21.22 
Paperisten talous- ja toalettitarvikkeiden valmistus
17.22 
Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus
18.12 
Code: 18.12 
Muu painaminen
21.23 
Paperikauppatavaroiden valmistus
17.23 
Paperikauppatavaroiden valmistus
21.24 
Tapettien valmistus
17.24 
Tapettien valmistus
22.23 
Code: 22.23 
Rakennusmuovien valmistus
21.25 
Muualle luokittelematon paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
17.29 
Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
18.12 
Code: 18.12 
Muu painaminen
22.11 
Kirjojen kustantaminen
32.99 
Muu muualla luokittelematon valmistus
58.11 
Code: 58.11 
Kirjojen kustantaminen
58.12 
Code: 58.12 
Hakemistojen ja postituslistojen julkaiseminen
22.12 
Sanomalehtien kustantaminen
58.13 
Sanomalehtien kustantaminen
22.13 
Aikakauslehtien kustantaminen
58.14 
Aikakauslehtien ja harvemmin ilmestyvien sanomalehtien kustantaminen
22.14 
Äänitallenteiden kustantaminen
59.20 
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
22.15 
Muu kustannustoiminta
58.19 
Muu kustannustoiminta
22.21 
Sanomalehtien painaminen
18.11 
Sanomalehtien painaminen
22.22 
Muualle luokittelematon painaminen
17.23 
Paperikauppatavaroiden valmistus
18.12 
Code: 18.12 
Muu painaminen
58.19 
Code: 58.19 
Muu kustannustoiminta
22.23 
Kirjansidonta
18.14 
Sidonta ja siihen liittyvät palvelut
22.24 
Painamista edeltävä toiminta
18.13 
Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut
22.25 
Painamista palveleva toiminta
18.13 
Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut
22.31 
Äänitallenteiden jäljentäminen
18.20 
Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
22.32 
Videotallenteiden jäljentäminen
18.20 
Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
22.33 
Atk-tallenteiden jäljentäminen
18.20 
Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
23.10 
Koksin valmistus
19.10 
Koksituotteiden valmistus
23.20 
Öljytuotteiden valmistus
19.20 
Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
23.30 
Ydinpolttoaineen valmistus
20.13 
Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus
21.20 
Code: 21.20 
Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus
24.46 
Code: 24.46 
Ydinpolttoaineen valmistus

Page 6/26  
Top