CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
12.00 
Uraani- ja toriummalmien louhinta
09.90 
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
13.10 
Rautamalmien louhinta
07.10 
Rautamalmien louhinta
09.90 
Code: 09.90 
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
13.20 
Muiden metallimalmien kuin rautamalmien louhinta, lukuun ottamatta uraania ja toriumia
07.29 
Muiden värimetallimalmien louhinta
09.90 
Code: 09.90 
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
14.11 
Koriste- ja rakennuskiven louhinta
08.11 
Koriste- ja rakennuskiven, kalkkikiven, kipsin, liidun ja liuskekiven louhinta
09.90 
Code: 09.90 
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
14.12 
Kalkkikiven, kipsin ja liidun louhinta
08.11 
Koriste- ja rakennuskiven, kalkkikiven, kipsin, liidun ja liuskekiven louhinta
09.90 
Code: 09.90 
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
14.13 
Liuskekiven louhinta
08.11 
Koriste- ja rakennuskiven, kalkkikiven, kipsin, liidun ja liuskekiven louhinta
09.90 
Code: 09.90 
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
14.21 
Soran ja hiekan otto
08.12 
Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto
09.90 
Code: 09.90 
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
14.22 
Saven ja kaoliinin otto
08.12 
Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto
09.90 
Code: 09.90 
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
14.30 
Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
08.91 
Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
09.90 
Code: 09.90 
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
14.40 
Suolan tuotanto
08.93 
Suolan tuotanto
09.90 
Code: 09.90 
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
10.84 
Code: 10.84 
Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus
14.50 
Muualle luokittelematon kaivos- ja louhintatoiminta
08.99 
Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta
09.90 
Code: 09.90 
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
38.21 
Code: 38.21 
Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus
15.11 
Lihan tuotanto ja säilöntä
10.11 
Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja)
15.12 
Siipikarjanlihan tuotanto ja säilöntä
10.11 
Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja)
10.12 
Code: 10.12 
Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
15.13 
Liha- ja siipikarjanlihatuotteiden tuotanto
10.13 
Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus
10.85 
Code: 10.85 
Einesten ja valmisruokien valmistus
10.89 
Code: 10.89 
Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus
15.20 
Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä
10.20 
Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä
10.85 
Code: 10.85 
Einesten ja valmisruokien valmistus
15.31 
Perunoiden jalostus ja säilöntä
10.31 
Perunoiden jalostus ja säilöntä
15.32 
Hedelmä- ja kasvismehujen valmistus
10.32 
Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus
15.33 
Hedelmien ja kasvisten muualle luokittelematon jalostus ja säilöntä
10.39 
Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä
10.85 
Code: 10.85 
Einesten ja valmisruokien valmistus
15.41 
Raakaöljyjen ja -rasvojen valmistus
10.41 
Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen valmistus (pl. ravintorasvat)
15.42 
Puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus
10.41 
Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen valmistus (pl. ravintorasvat)
15.43 
Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus
10.42 
Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus
15.51 
Meijerituotteiden ja juuston valmistus
10.51 
Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus
15.52 
Jäätelön valmistus
10.52 
Jäätelön valmistus

Page 3/26  
Top