CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
Ulkoasiainhallinto
88.99 
Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut
75.22 
Maanpuolustus
84.22 
Maanpuolustus
75.23 
Oikeustoimi
84.23 
Oikeustoimi
75.24 
Yleinen turvallisuus ja järjestys
84.24 
Poliisitoimi ja rajojen vartiointi
75.25 
Palo- ja pelastustoiminta
84.25 
Palo- ja pelastustoimi
75.30 
Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
84.30 
Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
80.10 
Ensimmäisen asteen koulutus
85.10 
Esiasteen koulutus
85.20 
Code: 85.20 
Alemman perusasteen koulutus
80.21 
Yleissivistävä toisen asteen koulutus
85.31 
Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus
80.22 
Tekninen ja ammatillinen toisen asteen koulutus
85.32 
Keskiasteen ammatillinen koulutus
80.30 
Kolmannen asteen koulutus
85.41 
Korkea-asteen koulutus (pl. yliopistot ja ammattikorkeakoulut)
85.42 
Code: 85.42 
Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa
80.41 
Kuljettajakoulutus
85.53 
Kuljettajakoulutus
80.42 
Muualle luokittelematon aikuis- ja muu koulutus
85.32 
Keskiasteen ammatillinen koulutus
85.51 
Code: 85.51 
Urheilu- ja liikuntakoulutus
85.52 
Code: 85.52 
Taiteen ja musiikin koulutus
85.59 
Code: 85.59 
Muualla luokittelematon koulutus
85.11 
Sairaalapalvelut
86.10 
Terveydenhuollon laitospalvelut
87.20 
Code: 87.20 
Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut
85.12 
Lääkäripalvelut
86.21 
Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut
86.22 
Code: 86.22 
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut
85.13 
Hammashoito
86.23 
Hammaslääkäripalvelut
85.14 
Muut terveydenhuoltopalvelut
86.90 
Muut terveydenhuoltopalvelut
87.10 
Code: 87.10 
Sosiaalihuollon hoitolaitokset
87.20 
Code: 87.20 
Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut
87.30 
Code: 87.30 
Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut
85.20 
Eläinlääkintäpalvelut
75.00 
Eläinlääkintäpalvelut
85.31 
Sosiaalipalvelut, joihin liittyy majoitus
87.20 
Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut
87.30 
Code: 87.30 
Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut
87.90 
Code: 87.90 
Muut sosiaalihuollon laitospalvelut
85.32 
Sosiaalipalvelut ilman majoitusta
88.10 
Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut
88.91 
Code: 88.91 
Lasten päivähoitopalvelut
88.99 
Code: 88.99 
Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut
90.01 
Jäteveden keruu ja käsittely
37.00 
Viemäri- ja jätevesihuolto
90.02 
Muun jätteen keruu ja käsittely
38.11 
Tavanomaisen jätteen keruu
38.12 
Code: 38.12 
Ongelmajätteen keruu
38.21 
Code: 38.21 
Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus
38.22 
Code: 38.22 
Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja hävittäminen
90.03 
Puhtaanapito, kunnostaminen ja vastaavat palvelut
38.11 
Tavanomaisen jätteen keruu
39.00 
Code: 39.00 
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut

Page 24/26  
Top