CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
74.20 
Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi
71.11 
Arkkitehtipalvelut
71.12 
Code: 71.12 
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi
74.20 
Code: 74.20 
Valokuvaustoiminta
74.90 
Code: 74.90 
Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle
74.30 
Tekninen testaus ja analysointi
71.20 
Tekninen testaus ja analysointi
74.40 
Mainostoiminta
73.11 
Mainostoimistot ja mainospalvelu
73.12 
Code: 73.12 
Mainostilan vuokraus ja myynti
74.50 
Työnvälitys ja henkilöstön hankinta
78.10 
Työnvälitystoiminta
78.20 
Code: 78.20 
Työvoiman vuokraus
78.30 
Code: 78.30 
Muut henkilöstön hankintapalvelut
74.60 
Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut
74.90 
Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle
80.10 
Code: 80.10 
Yksityiset turvallisuuspalvelut
80.20 
Code: 80.20 
Turvallisuusjärjestelmät
80.30 
Code: 80.30 
Etsivätoiminta
74.70 
Siivouspalvelut
81.21 
Kiinteistöjen siivous
81.22 
Code: 81.22 
Muu rakennus- ja teollisuussiivous
81.29 
Code: 81.29 
Muu siivoustoiminta
74.81 
Valokuvaustoiminta
74.20 
Valokuvaustoiminta
74.82 
Pakkauspalvelut
82.92 
Pakkauspalvelut
74.85 
Sihteeri- ja käännöspalvelut
74.30 
Kääntäminen ja tulkkaus
82.11 
Code: 82.11 
Yhdistetyt toimistopalvelut
82.19 
Code: 82.19 
Sihteeri-, toimisto- ja postituspalvelut
82.99 
Code: 82.99 
Muut palvelut liike-elämälle
74.86 
Ulkoistetut neuvontapalvelut (call centerit)
82.20 
Puhelinpalvelukeskusten toiminta
74.87 
Muu muualle luokittelematon liiketoiminta
59.20 
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
63.99 
Code: 63.99 
Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta
74.10 
Code: 74.10 
Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
74.90 
Code: 74.90 
Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle
77.40 
Code: 77.40 
Henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden leasing (pl. tekijänoikeuden suojaamat teokset)
82.30 
Code: 82.30 
Messujen ja kongressien järjestäminen
82.91 
Code: 82.91 
Perintä- ja luottotietopalvelut
82.99 
Code: 82.99 
Muut palvelut liike-elämälle
75.11 
Yleinen julkinen hallinto
84.11 
Julkinen yleishallinto
75.12 
Terveydenhuollon, koulutuksen, kulttuurin ja muiden yhteiskuntapalvelujen hallinto, lukuun ottamatta sosiaaliturvaa
84.12 
Terveydenhuollon, opetuksen, kulttuurin ja muiden yhteiskuntapalvelujen hallinto
75.13 
Elinkeinoelämää säätelevä ja edistävä toiminta
82.99 
Muut palvelut liike-elämälle
84.13 
Code: 84.13 
Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
75.14 
Julkishallintoa avustavat toiminnot
81.10 
Kiinteistönhoito
84.11 
Code: 84.11 
Julkinen yleishallinto
91.01 
Code: 91.01 
Kirjastojen ja arkistojen toiminta
75.21 
Ulkoasiainhallinto
84.21 
Ulkoasiainhallinto

Page 23/26  
Top