CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
72.10 
Atk-laitteistokonsultointi
62.02 
Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi
72.21 
Ohjelmistojen valmistus ja tukipalvelut
58.21 
Tietokonepelien kustantaminen
58.29 
Code: 58.29 
Muu ohjelmistojen kustantaminen
62.01 
Code: 62.01 
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
72.22 
On-line kustantaminen
62.01 
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
62.02 
Code: 62.02 
Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi
62.09 
Code: 62.09 
Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta
72.30 
Tietojenkäsittely
62.03 
Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut
63.11 
Code: 63.11 
Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut
82.19 
Code: 82.19 
Sihteeri-, toimisto- ja postituspalvelut
72.40 
Tietokantapalvelut
58.11 
Kirjojen kustantaminen
58.12 
Code: 58.12 
Hakemistojen ja postituslistojen julkaiseminen
58.13 
Code: 58.13 
Sanomalehtien kustantaminen
58.14 
Code: 58.14 
Aikakauslehtien ja harvemmin ilmestyvien sanomalehtien kustantaminen
58.19 
Code: 58.19 
Muu kustannustoiminta
58.21 
Code: 58.21 
Tietokonepelien kustantaminen
58.29 
Code: 58.29 
Muu ohjelmistojen kustantaminen
59.20 
Code: 59.20 
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
60.10 
Code: 60.10 
Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
60.20 
Code: 60.20 
Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
62.01 
Code: 62.01 
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
63.11 
Code: 63.11 
Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut
63.12 
Code: 63.12 
Verkkoportaalit
72.50 
Konttori- ja tietokoneiden huolto ja korjaus
33.12 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
95.11 
Code: 95.11 
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus
72.60 
Muut tietojenkäsittelypalvelut
62.09 
Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta
73.10 
Luonnontieteellinen ja tekninen tutkimus ja kehittäminen
72.11 
Biotekninen tutkimus ja kehittäminen
72.19 
Code: 72.19 
Muu luonnontieteellinen ja tekninen tutkimus ja kehittäminen
72.20 
Code: 72.20 
Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
73.20 
Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
72.20 
Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
74.11 
Lakiasiainpalvelut
69.10 
Lakiasiainpalvelut
74.12 
Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta
69.20 
Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta
74.13 
Markkina- ja mielipidetutkimukset
73.20 
Markkina- ja mielipidetutkimukset
74.14 
Liikkeenjohdon konsultointi
02.40 
Metsätaloutta palveleva toiminta
70.21 
Code: 70.21 
Suhdetoiminta ja viestintä
70.22 
Code: 70.22 
Muu liikkeenjohdon konsultointi
74.90 
Code: 74.90 
Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle
85.60 
Code: 85.60 
Koulutusta palveleva toiminta
74.15 
Hallintayhtiöiden toiminta
64.20 
Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta
70.10 
Code: 70.10 
Pääkonttorien toiminta

Page 22/26  
Top