CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
60.22 
Taksiliikenne
49.32 
Taksiliikenne
60.23 
Muu maitse tapahtuva henkilöliikenne
49.39 
Muualla luokittelematon maaliikenteen henkilöliikenne
60.24 
Tieliikenteen tavarankuljetus
49.41 
Tieliikenteen tavarakuljetus
49.42 
Code: 49.42 
Muuttopalvelut
60.30 
Putkijohtokuljetus
49.50 
Putkijohtokuljetus
61.10 
Meri- ja rannikkovesiliikenne
50.10 
Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
50.20 
Code: 50.20 
Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarakuljetus
52.22 
Code: 52.22 
Vesiliikennettä palveleva toiminta
61.20 
Sisävesiliikenne
50.30 
Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
50.40 
Code: 50.40 
Sisävesiliikenteen tavarakuljetus
52.22 
Code: 52.22 
Vesiliikennettä palveleva toiminta
62.10 
Säännöllinen lentoliikenne
51.10 
Matkustajalentoliikenne
51.21 
Code: 51.21 
Lentoliikenteen tavarakuljetus
62.20 
Tilauslentoliikenne
51.10 
Matkustajalentoliikenne
51.21 
Code: 51.21 
Lentoliikenteen tavarakuljetus
62.30 
Avaruusliikenne
51.22 
Avaruusliikenne
52.23 
Code: 52.23 
Ilmaliikennettä palveleva toiminta
63.11 
Lastinkäsittely
52.24 
Lastinkäsittely
63.12 
Varastointi
52.10 
Varastointi
63.21 
Muu maaliikennettä palveleva toiminta
52.21 
Maaliikennettä palveleva toiminta
63.22 
Muu vesiliikennettä palveleva toiminta
52.22 
Vesiliikennettä palveleva toiminta
85.32 
Code: 85.32 
Keskiasteen ammatillinen koulutus
63.23 
Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta
52.23 
Ilmaliikennettä palveleva toiminta
85.32 
Code: 85.32 
Keskiasteen ammatillinen koulutus
63.30 
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; muualle luokittelematon matkailua palveleva toiminta
79.11 
Matkatoimistojen toiminta
79.12 
Code: 79.12 
Matkanjärjestäjien toiminta
79.90 
Code: 79.90 
Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.
63.40 
Muiden kuljetusliikkeiden toiminta
52.29 
Muu liikennettä palveleva toiminta
74.90 
Code: 74.90 
Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle
64.11 
Postin toiminta
53.10 
Postin yleispalvelu
82.19 
Code: 82.19 
Sihteeri-, toimisto- ja postituspalvelut
64.12 
Muu jakelu- ja kuriiritoiminta
53.20 
Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta
64.20 
Teleliikenne
60.10 
Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
60.20 
Code: 60.20 
Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
61.10 
Code: 61.10 
Kiinteän puhelinverkon hallinta ja palvelut
61.20 
Code: 61.20 
Langattoman verkon hallinta ja palvelut
61.30 
Code: 61.30 
Satelliittiviestintä
61.90 
Code: 61.90 
Muut televiestintäpalvelut
65.11 
Keskuspankkitoiminta
64.11 
Keskuspankkitoiminta
65.12 
Muu pankkitoiminta
64.19 
Muu pankkitoiminta

Page 20/26  
Top