CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
45.22 
Kattorakenteiden pystyttäminen ja kattaminen
43.91 
Kattorakenteiden asennus ja kattaminen
43.99 
Code: 43.99 
Muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta
45.23 
Moottoriteiden, katujen, lentokenttien ja urheilualueiden rakentaminen
41.20 
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
42.11 
Code: 42.11 
Teiden ja moottoriteiden rakentaminen
42.12 
Code: 42.12 
Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen
42.99 
Code: 42.99 
Muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen
45.24 
Vesirakentaminen
42.21 
Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten
42.91 
Code: 42.91 
Vesirakentaminen
43.99 
Code: 43.99 
Muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta
45.25 
Muu erikoisalarakentaminen
42.21 
Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten
43.99 
Code: 43.99 
Muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta
45.31 
Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus
43.21 
Sähköasennus
43.22 
Code: 43.22 
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
43.29 
Code: 43.29 
Muu rakennusasennus
80.20 
Code: 80.20 
Turvallisuusjärjestelmät
45.32 
Eristystyöt
43.29 
Muu rakennusasennus
45.33 
Putkityöt
43.22 
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
45.34 
Muu rakennusasentaminen
43.21 
Sähköasennus
43.29 
Code: 43.29 
Muu rakennusasennus
45.41 
Rappaus
43.31 
Rappaus
45.42 
Rakennuspuusepän asennustyöt
43.32 
Rakennuspuusepän asennustyöt
45.43 
Lattianpäällystys ja seinien verhoilu
43.33 
Lattianpäällystys ja seinien verhoilu
45.44 
Maalaus ja lasitus
43.34 
Maalaus ja lasitus
45.45 
Muu rakennusten viimeistely
43.39 
Muu rakennusten viimeistely
43.99 
Code: 43.99 
Muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta
45.50 
Rakennus- tai purkulaitteiden vuokraus käyttäjineen
43.99 
Muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta
50.10 
Moottoriajoneuvojen myynti
45.11 
Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen kauppa
45.19 
Code: 45.19 
Muiden moottoriajoneuvojen myynti
50.20 
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus
45.20 
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)
52.21 
Code: 52.21 
Maaliikennettä palveleva toiminta
50.30 
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden myynti
45.31 
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa
45.32 
Code: 45.32 
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa
50.40 
Moottoripyörien ja niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus
45.40 
Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus
50.50 
Ajoneuvojen polttoaineen vähittäismyynti
47.30 
Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa
51.11 
Maatalouden raaka-aineiden, elävien eläinten, tekstiiliraaka-aineiden ja puolivalmisteiden välittäjien toiminta
46.11 
Maatalousraaka-aineiden, elävien eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuritoiminta
51.12 
Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien välittäjien toiminta
46.12 
Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta
51.13 
Puutavaran ja rakennusmateriaalien välittäjien toiminta
46.13 
Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoiminta
51.14 
Koneiden, teollisuuslaitteiden, laivojen ja ilma-alusten välittäjien toiminta
46.14 
Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta
51.15 
Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautatavaran välittäjien toiminta
46.15 
Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta
51.16 
Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkatavaroiden välittäjien toiminta
46.16 
Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta

Page 16/26  
Top