CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
36.50 
Pelien ja leikkikalujen valmistus
32.40 
Pelien ja leikkikalujen valmistus
33.19 
Code: 33.19 
Muiden laitteiden korjaus ja huolto
36.61 
Epäaitojen korujen valmistus
32.13 
Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus
36.62 
Luutien ja harjojen valmistus
22.19 
Muiden kumituotteiden valmistus
32.91 
Code: 32.91 
Luutien ja harjojen valmistus
36.63 
Muu muualle luokittelematon teollinen valmistus
13.99 
Muualla luokittelematon tekstiilituotteiden valmistus
15.12 
Code: 15.12 
Matka-, käsi- ym. laukkujen, satuloiden ja valjaiden valmistus
16.29 
Code: 16.29 
Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
17.29 
Code: 17.29 
Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
20.51 
Code: 20.51 
Räjähdysaineiden valmistus
22.19 
Code: 22.19 
Muiden kumituotteiden valmistus
22.23 
Code: 22.23 
Rakennusmuovien valmistus
22.29 
Code: 22.29 
Muiden muovituotteiden valmistus
25.99 
Code: 25.99 
Muiden metallituotteiden valmistus
28.99 
Code: 28.99 
Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
30.92 
Code: 30.92 
Polkupyörien ja invalidiajoneuvojen valmistus
32.99 
Code: 32.99 
Muu muualla luokittelematon valmistus
37.10 
Metallijätteiden ja -romun kierrätys
38.31 
Romujen purkaminen
38.32 
Code: 38.32 
Lajiteltujen materiaalien kierrätys
37.20 
Muiden jätteiden ja romun kierrätys
38.32 
Lajiteltujen materiaalien kierrätys
40.11 
Sähkön tuotanto
35.11 
Sähkön tuotanto
38.12 
Code: 38.12 
Ongelmajätteen keruu
40.12 
Sähkön siirto
35.12 
Sähkön siirto
40.13 
Sähkön jakelu ja kauppa
35.13 
Sähkön jakelu
35.14 
Code: 35.14 
Sähkön kauppa
40.21 
Kaasun tuotanto
35.21 
Kaasun tuotanto
40.22 
Kaasumaisten polttoaineiden kauppa ja jakelu putkiverkon kautta
35.22 
Kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
35.23 
Code: 35.23 
Kaasun kauppa putkiverkossa
40.30 
Lämpöhuolto
35.30 
Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu
41.00 
Veden keruu, puhdistus ja jakelu
36.00 
Veden otto, puhdistus ja jakelu
45.11 
Rakennusten purku ja raivaus; maansiirto
43.11 
Rakennusten ja rakennelmien purku
43.12 
Code: 43.12 
Rakennuspaikan valmistelutyöt
45.12 
Koeporaus
43.13 
Koeporaus
45.21 
Yleiset talonrakennustyöt sekä maa- ja vesirakennustyöt
41.20 
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
42.12 
Code: 42.12 
Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen
42.13 
Code: 42.13 
Siltojen ja tunneleiden rakentaminen
42.21 
Code: 42.21 
Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten
42.22 
Code: 42.22 
Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen
42.99 
Code: 42.99 
Muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen
43.99 
Code: 43.99 
Muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta

Page 15/26  
Top