CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
32.30 
Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja kuvantallenus- ja -toistolaitteiden sekä vastaavien tuotteiden valmistus
26.40 
Viihde-elektroniikan valmistus
26.70 
Code: 26.70 
Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
28.23 
Code: 28.23 
Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus (pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet)
33.13 
Code: 33.13 
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
33 
Lääkintä-, hienomekaanisten ja optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus
33.20 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
33.10 
Lääkintä- ja kirurgisten välineiden ja ortopedialaitteiden valmistus
26.60 
Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus
32.50 
Code: 32.50 
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus
32.99 
Code: 32.99 
Muu muualla luokittelematon valmistus
33.13 
Code: 33.13 
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
33.14 
Code: 33.14 
Sähkölaitteiden korjaus ja huolto
33.20 
Mittaus-, tarkkailu-, testaus-, navigointi- ja vastaavien instrumenttien ja laitteiden valmistus, lukuun ottamatta teollisuuden prosessinsäätölaitteita
26.51 
Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus
26.70 
Code: 26.70 
Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
28.29 
Code: 28.29 
Muualla luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
28.99 
Code: 28.99 
Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
32.50 
Code: 32.50 
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus
33.13 
Code: 33.13 
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
33.14 
Code: 33.14 
Sähkölaitteiden korjaus ja huolto
33.30 
Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus
33.20 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
33.40 
Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
26.70 
Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
27.31 
Code: 27.31 
Optisten kuitukaapelien valmistus
28.99 
Code: 28.99 
Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
32.50 
Code: 32.50 
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus
33.13 
Code: 33.13 
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
33.50 
Kellojen valmistus
26.52 
Kellojen valmistus
32.12 
Code: 32.12 
Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus
32.13 
Code: 32.13 
Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus
33.13 
Code: 33.13 
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
34 
Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
33.20 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
34.10 
Moottoriajoneuvojen valmistus
28.92 
Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
29.10 
Code: 29.10 
Moottoriajoneuvojen valmistus
30.91 
Code: 30.91 
Moottoripyörien valmistus
34.20 
Moottoriajoneuvojen ja korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
29.20 
Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
33.11 
Code: 33.11 
Metallituotteiden korjaus ja huolto
34.30 
Osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin ja niiden moottoreihin
28.11 
Moottorien ja turbiinien valmistus (pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit)
29.32 
Code: 29.32 
Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin
35 
Muiden kulkuneuvojen valmistus
33.20 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
35.11 
Laivojen rakennus ja korjaus
30.11 
Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen
33.15 
Code: 33.15 
Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto
35.12 
Huvi- ja urheiluveneiden rakennus ja korjaus
30.12 
Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen
33.15 
Code: 33.15 
Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto

Page 13/26  
Top