CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
31.10 
Sähkömoottoreiden, generaattoreiden ja muuntajien valmistus
26.11 
Elektronisten komponenttien valmistus
27.11 
Code: 27.11 
Sähkömoottorien, generaattorien ja muuntajien valmistus
33.13 
Code: 33.13 
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
33.14 
Code: 33.14 
Sähkölaitteiden korjaus ja huolto
31.20 
Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus
26.11 
Elektronisten komponenttien valmistus
27.12 
Code: 27.12 
Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus
27.33 
Code: 27.33 
Kytkentälaitteiden valmistus
27.90 
Code: 27.90 
Muiden sähkölaitteiden valmistus
33.14 
Code: 33.14 
Sähkölaitteiden korjaus ja huolto
31.30 
Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus
26.11 
Elektronisten komponenttien valmistus
27.31 
Code: 27.31 
Optisten kuitukaapelien valmistus
27.32 
Code: 27.32 
Muiden elektronisten ja sähköjohtojen sekä -kaapelien valmistus
27.90 
Code: 27.90 
Muiden sähkölaitteiden valmistus
31.40 
Akkujen, galvaanisten parien ja paristojen valmistus
27.20 
Paristojen ja akkujen valmistus
31.50 
Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus
27.40 
Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
31.61 
Muualle luokittelematon sähkölaitteiden valmistus moottoreita ja ajoneuvoja varten
27.40 
Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
29.31 
Code: 29.31 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin
31.62 
Muu muualle luokittelematon sähkölaitteiden valmistus
23.44 
Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus
25.99 
Code: 25.99 
Muiden metallituotteiden valmistus
26.30 
Code: 26.30 
Viestintälaitteiden valmistus
26.51 
Code: 26.51 
Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus
27.11 
Code: 27.11 
Sähkömoottorien, generaattorien ja muuntajien valmistus
27.40 
Code: 27.40 
Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
27.90 
Code: 27.90 
Muiden sähkölaitteiden valmistus
28.49 
Code: 28.49 
Muiden konetyökalujen valmistus
28.99 
Code: 28.99 
Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
29.31 
Code: 29.31 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin
30.20 
Code: 30.20 
Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
33.13 
Code: 33.13 
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
33.14 
Code: 33.14 
Sähkölaitteiden korjaus ja huolto
32 
Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden ja -laitteiden valmistus
33.20 
Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
32.10 
Elektroniventtiilien, -putkien ja muiden elektronisten komponenttien valmistus
26.11 
Elektronisten komponenttien valmistus
26.12 
Code: 26.12 
Kalustettujen piirilevyjen valmistus
27.90 
Code: 27.90 
Muiden sähkölaitteiden valmistus
33.13 
Code: 33.13 
Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
32.20 
Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- ja lankalennätinlaitteiden valmistus
26.30 
Viestintälaitteiden valmistus
95.12 
Code: 95.12 
Viestintälaitteiden korjaus
32.30 
Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja kuvantallenus- ja -toistolaitteiden sekä vastaavien tuotteiden valmistus
26.11 
Elektronisten komponenttien valmistus
26.20 
Code: 26.20 
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
26.30 
Code: 26.30 
Viestintälaitteiden valmistus

Page 12/26  
Top