CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
84.11 
Üldine avalik haldus
75.11 
Üldine avalik haldus
75.14 
Code: 75.14 
Avaliku haldusega seotud tegevusalad
84.12 
Tervishoiu-, haridus-, kultuuri- ja muude sotsiaalteenuste, v.a sotsiaalkindlustust pakkuvate asutuste tegevuse korraldamine
75.12 
Tervishoiu-, haridus-, kultuuri- ja muid teenuseid, v.a sotsiaalkindlustus, pakkuvate asutuste tegevuse korraldamine
84.13 
Majandustegevuse korraldamine ja tõhustamine
75.13 
Majandustegevuse tõhustamine, korraldamine ja selle toetamine
84.21 
Välissuhted
75.21 
Välissuhted
84.22 
Riigikaitse
75.22 
Kaitse
84.23 
Õiguskaitse ja kohtud
75.23 
Justiits- ja kohtuteenistused
84.24 
Avalik korrakaitse ja julgeolekuteenistused
75.24 
Korrakaitse ja julgeolekuteenistused
84.25 
Tuletõrje- ja päästeteenistus
75.25 
Tuletõrje- ja päästeteenistus
84.30 
Kohustuslik sotsiaalkindlustus
75.30 
Kohustuslik sotsiaalkindlustus
85.10 
Eelharidus
80.10 
Algharidus
85.20 
Esimese taseme haridus
80.10 
Algharidus
85.31 
Teise taseme üldharidus
80.21 
Üldkeskharidus
85.32 
Teise taseme kutse- ja tehnikaharidus
63.22 
Muu veetranspordi abitegevus
63.23 
Code: 63.23 
Muu õhutranspordi abitegevus
80.22 
Code: 80.22 
Kutsekeskharidus
80.42 
Code: 80.42 
Täiskasvanute ja muu koolitus
85.41 
Rakenduskõrgharidus
80.30 
Kõrgharidus
85.42 
Akadeemiline kõrgharidus
80.30 
Kõrgharidus
85.51 
Spordi- ja vabaajakoolitus
80.42 
Täiskasvanute ja muu koolitus
92.62 
Code: 92.62 
Muu sporditegevus
93.05 
Code: 93.05 
Mujal liigitamata teenused
85.52 
Huvikoolitus
80.42 
Täiskasvanute ja muu koolitus
92.34 
Code: 92.34 
Mujal liigitamata meelelahutus
85.53 
Sõiduõpe
80.41 
Sõiduõpe
85.59 
Mujal liigitamata koolitus
80.42 
Täiskasvanute ja muu koolitus
85.60 
Haridust abistavad tegevused
74.14 
Äri- ja juhtimiskonsultatsioonid
86.10 
Haiglaravi
85.11 
Haiglaravi
86.21 
Üldarstiabi
85.12 
Meditsiinipraksis
86.22 
Eriarstiabi
85.12 
Meditsiinipraksis
86.23 
Hambaravi
85.13 
Hambaravi
86.90 
Muud tervishoiualad
85.14 
Muud tervishoiualad
87.10 
Hooldusraviasutuste tegevus
85.14 
Muud tervishoiualad
87.20 
Vaimse arengu peetusega ja vaimse tervise häiretega isikute ning ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus
85.11 
Haiglaravi
85.14 
Code: 85.14 
Muud tervishoiualad
85.31 
Code: 85.31 
Sotsiaalhooldus koos majutusega
87.30 
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
85.14 
Muud tervishoiualad
85.31 
Code: 85.31 
Sotsiaalhooldus koos majutusega
87.90 
Muu hoolekandeasutuste tegevus
85.31 
Sotsiaalhooldus koos majutusega
88.10 
Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
85.32 
Sotsiaalhooldus ilma majutuseta

Page 24/26  
Top