CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
77.33 
Kontorimasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, k.a arvutid
71.33 
Kontorimasinate ja -seadmete rentimine, sh arvutid
77.34 
Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent
71.22 
Veetranspordivahendite rentimine
77.35 
Õhutranspordivahendite rentimine ja kasutusrent
71.23 
Õhutranspordivahendite rentimine
77.39 
Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
71.21 
Muude maismaatranspordivahendite rentimine
71.32 
Code: 71.32 
Ehitusseadmete rentimine
71.34 
Code: 71.34 
Mujal liigitamata masinate ja seadmete rentimine
77.40 
Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine
74.87 
Mujal liigitamata äritegevus
78.10 
Tööhõiveagentuuride tegevus
74.50 
Personaliotsing
92.72 
Code: 92.72 
Mujal liigitamata meelelahutusteenused
78.20 
Ajutise tööjõu rent
74.50 
Personaliotsing
78.30 
Muu inimressursiga varustamine
74.50 
Personaliotsing
79.11 
Reisibüroode tegevus
63.30 
Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus; mujal liigitamata turismiteenused
79.12 
Reisikorraldajate tegevus
63.30 
Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus; mujal liigitamata turismiteenused
79.90 
Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus
63.30 
Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus; mujal liigitamata turismiteenused
92.32 
Code: 92.32 
Kunstiasutuste tegevus
92.34 
Code: 92.34 
Mujal liigitamata meelelahutus
92.62 
Code: 92.62 
Muu sporditegevus
92.72 
Code: 92.72 
Mujal liigitamata meelelahutusteenused
80.10 
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
74.60 
Detektiivi- ja turvateenused
80.20 
Turvasüsteemide käitus
45.31 
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
74.60 
Code: 74.60 
Detektiivi- ja turvateenused
80.30 
Juurdlus
74.60 
Detektiivi- ja turvateenused
81.10 
Hoonehalduse abitegevused
70.32 
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
75.14 
Code: 75.14 
Avaliku haldusega seotud tegevusalad
81.21 
Hoonete üldpuhastus
74.70 
Puhastusteenused
81.22 
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
74.70 
Puhastusteenused
81.29 
Muu puhastustegevus
74.70 
Puhastusteenused
90.03 
Code: 90.03 
Sanitaaria, tervendus jms tegevus
81.30 
Maastiku hooldus ja korrashoid
01.41 
Taimekasvatust teenindavad tegevusalad; maastikukujundus
82.11 
Büroohaldus
74.85 
Sekretäri- ja tõlketeenused
82.19 
Valguskoopiad, dokumentide koostamine ja muud büroo abitegevused
64.11 
Riigi postiteenistus
72.30 
Code: 72.30 
Andmetöötlus
74.85 
Code: 74.85 
Sekretäri- ja tõlketeenused
82.20 
Kõnekeskuste tegevus
74.86 
Kõnekeskused
82.30 
Nõupidamiste ja messide korraldamine
74.87 
Mujal liigitamata äritegevus
82.91 
Inkassoteenus ja krediidiinfo
74.87 
Mujal liigitamata äritegevus
82.92 
Pakendamine
74.82 
Pakendamine
82.99 
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
74.85 
Sekretäri- ja tõlketeenused
74.87 
Code: 74.87 
Mujal liigitamata äritegevus
75.13 
Code: 75.13 
Majandustegevuse tõhustamine, korraldamine ja selle toetamine

Page 23/26  
Top