CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
60.20 
Teleprogrammid ja ringhääling
92.20 
Raadio ja televisioon
61.10 
Traatsideteenuste osutamine
64.20 
Telekommunikatsioon
61.20 
Traadita sideteenuste osutamine
64.20 
Telekommunikatsioon
61.30 
Satelliitsideteenuste osutamine
64.20 
Telekommunikatsioon
61.90 
Muu telekommunikatsioon
64.20 
Telekommunikatsioon
62.01 
Programmeerimine
72.21 
Tarkvara avaldamine
72.22 
Code: 72.22 
Muud tarkvaraalased konsultatsioonid ja tarkvara tarnimine
72.40 
Code: 72.40 
Andmebaasiteenused
62.02 
Arvutialased konsultatsioonid
72.10 
Riistvaraalased konsultatsioonid
72.22 
Code: 72.22 
Muud tarkvaraalased konsultatsioonid ja tarkvara tarnimine
62.03 
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
72.30 
Andmetöötlus
62.09 
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
30.02 
Arvutite ja muude andmetöötlusseadmete tootmine
72.22 
Code: 72.22 
Muud tarkvaraalased konsultatsioonid ja tarkvara tarnimine
72.60 
Code: 72.60 
Muu arvutitega seotud tegevus
63.11 
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused
72.30 
Andmetöötlus
72.40 
Code: 72.40 
Andmebaasiteenused
63.12 
Veebiportaalide tegevus
72.40 
Andmebaasiteenused
63.91 
Uudisteagentuuride tegevus
92.40 
Uudisteagentuurid
63.99 
Mujal liigitamata infoalane tegevus
74.87 
Mujal liigitamata äritegevus
64.11 
Keskpanga tegevus
65.11 
Keskpanga tegevus
64.19 
Muu rahaloomega seotud finantsvahendus
65.12 
Muu finantsvahendus
64.20 
Valdusfirmade tegevus
65.23 
Mujal liigitamata finantsvahendus
74.15 
Code: 74.15 
Emaettevõtjate tegevus
64.30 
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse ja sarnastesse finantsvahenditesse
65.23 
Mujal liigitamata finantsvahendus
64.91 
Kapitalirent
65.21 
Kapitalirent
64.92 
Muu laenuandmine
65.22 
Muu laenuandmine
64.99 
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a. kindlustus ja pensionifondid
65.22 
Muu laenuandmine
65.23 
Code: 65.23 
Mujal liigitamata finantsvahendus
65.11 
Elukindlustus
66.01 
Elukindlustus
65.12 
Kahjukindlustus
66.03 
Muu kindlustus
65.20 
Edasikindlustus
66.01 
Elukindlustus
66.02 
Code: 66.02 
Pensionikindlustus
66.03 
Code: 66.03 
Muu kindlustus
65.30 
Pensionifondid
66.02 
Pensionikindlustus
66.11 
Finantsturgude haldamine
67.11 
Finantsturgude haldamine
66.12 
Väärtpaberi- ja kaubalepingute maaklerlus
67.12 
Väärtpaberivahendus ja fondide valitsemine
67.13 
Code: 67.13 
Mujal liigitamata finantsvahenduse abitegevusalad
66.19 
Muud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid
67.13 
Mujal liigitamata finantsvahenduse abitegevusalad
66.21 
Riskide ja kahju hindamine
67.20 
Kindlustuse ja pensionikindlustuse abitegevusalad
66.22 
Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus
67.20 
Kindlustuse ja pensionikindlustuse abitegevusalad

Page 21/26  
Top