CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.16 
Õhu- ja kosmosesõidukite remont ja hooldus
35.30 
Lennukite ja kosmoseaparaatide tootmine
33.17 
Muude transpordivahendite remont ja hooldus
35.20 
Rongi- ja trammivedurite ning veeremi tootmine
35.43 
Code: 35.43 
Invaliidisõidukite tootmine
35.50 
Code: 35.50 
Mujal liigitamata veovahendite tootmine
33.19 
Muude seadmete remont
17.40 
Valmis tekstiiltoodete tootmine, v.a rõivad
17.52 
Code: 17.52 
Nööri-, köie-, trossi- ja võrgulina tootmine
20.40 
Code: 20.40 
Puittaara tootmine
20.51 
Code: 20.51 
Muude puittoodete tootmine
25.13 
Code: 25.13 
Muude kummitoodete tootmine
25.21 
Code: 25.21 
Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine
25.24 
Code: 25.24 
Muude plasttoodete tootmine
26.15 
Code: 26.15 
Muu klaasi tootmine ja töötlemine, sh tehniline klaas
26.40 
Code: 26.40 
Põletatud savist telliste, katusekivide ja muu ehitusmaterjali tootmine
26.81 
Code: 26.81 
Abrasiivtoodete tootmine
36.30 
Code: 36.30 
Muusikariistade tootmine
36.50 
Code: 36.50 
Mängude ja mänguasjade tootmine
33.20 
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
25.21 
Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine
26.15 
Code: 26.15 
Muu klaasi tootmine ja töötlemine, sh tehniline klaas
26.40 
Code: 26.40 
Põletatud savist telliste, katusekivide ja muu ehitusmaterjali tootmine
26.81 
Code: 26.81 
Abrasiivtoodete tootmine
28 
Code: 28 
METALLTOODETE TOOTMINE, V.A MASINAD JA SEADMED
29 
Code: 29 
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine
30 
Code: 30 
KONTORIMASINATE JA ARVUTITE TOOTMINE
31 
Code: 31 
MUJAL LIIGITAMATA MASINATE JA SEADMETE TOOTMINE
32 
Code: 32 
RAADIO-, TELEVISIOONI- JA SIDESEADMETE JA APARATUURI TOOTMINE
33 
Code: 33 
MEDITSIINITEHNIKA, OPTIKARIISTADE, TÄPPISINSTRUMENTIDE JA AJANÄITAJATE TOOTMINE
33.30 
Code: 33.30 
Tööstuslike tootmisprotsesside juhtseadmete tootmine
34 
Code: 34 
MOOTORSÕIDUKITE, HAAGISTE JA POOLHAAGISTE TOOTMINE
35 
Code: 35 
MUUDE TRANSPORDIVAHENDITE TOOTMINE
36 
Code: 36 
MÖÖBLITOOTMINE; MUJAL LIIGITAMATA TOOTMINE
35.11 
Elektrienergia tootmine
40.11 
Elektritootmine
35.12 
Elektrienergia ülekanne
40.12 
Elektri edastamine
35.13 
Elektrienergia jaotus
40.13 
Elektrijaotus ja -kaubandus
35.14 
Elektrienergia müük
40.13 
Elektrijaotus ja -kaubandus
35.21 
Gaasitootmine
40.21 
Gaasitootmine
35.22 
Gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu
40.22 
Torujuhtmeid pidi gaaskütuste jaotus ja kaubandus
35.23 
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
40.22 
Torujuhtmeid pidi gaaskütuste jaotus ja kaubandus
35.30 
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
40.30 
Auru- ja soojaveevarustus
36.00 
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
41.00 
Vee kogumine, puhastamine ja -varustus
37.00 
Kanalisatsioon
90.01 
Reovee kogumine ja töötlemine

Page 14/26  
Top