CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.11 
Metalltoodete remont
34.20 
Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine
35.50 
Code: 35.50 
Mujal liigitamata veovahendite tootmine
33.12 
Masinate ja seadmete remont
28.52 
Mehaaniline metallitöötlus
29.11 
Code: 29.11 
Mootorite ja turbiinide tootmine, v.a lennuki-, sõiduki- ja mootorrattamootorid
29.12 
Code: 29.12 
Pumpade ja kompressorite tootmine
29.13 
Code: 29.13 
Kraanide ja ventiilide tootmine
29.14 
Code: 29.14 
Laagrite, hammasrataste, ülekandeseadmete ja ajamite tootmine
29.21 
Code: 29.21 
Tööstusahjude ja ahjupõletite tootmine
29.22 
Code: 29.22 
Tõstemasinate ja -mehhanismide tootmine
29.23 
Code: 29.23 
Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine
29.24 
Code: 29.24 
Mujal liigitamata üldmasinate tootmine
29.31 
Code: 29.31 
Põllutöötraktorite tootmine
29.32 
Code: 29.32 
Muude põllu- ja metsatöömasinate tootmine
29.41 
Code: 29.41 
Kaasaskantavate käeshoitavate mootortööriistade tootmine
29.42 
Code: 29.42 
Muude metallitööpinkide tootmine
29.43 
Code: 29.43 
Mujal liigitamata tööpinkide tootmine
29.51 
Code: 29.51 
Metallurgiamasinate tootmine
29.52 
Code: 29.52 
Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine
29.53 
Code: 29.53 
Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstuse masinate tootmine
29.54 
Code: 29.54 
Tekstiili-, rõiva- ja nahatööstuse masinate tootmine
29.55 
Code: 29.55 
Paberitööstuse masinate tootmine
29.56 
Code: 29.56 
Mujal liigitamata erimasinate tootmine
72.50 
Code: 72.50 
Kontori- ja raamatupidamismasinate ning arvutite hooldus ja remont
33.13 
Elektroonika- ja optikaseadmete remont
29.24 
Mujal liigitamata üldmasinate tootmine
31.10 
Code: 31.10 
Elektrimootorite, generaatorite ja trafode tootmine
31.62 
Code: 31.62 
Mujal liigitamata elektriseadmete tootmine
32.10 
Code: 32.10 
Elektronlampide, kineskoopide ja muude elektronelementide tootmine
32.30 
Code: 32.30 
Televisiooni- ja raadiovastuvõtjate, heli- ja videosalvestus- ning taasesitusseadmete jms kaupade tootmine
33.10 
Code: 33.10 
Meditsiinilise ja kirurgilise varustuse ning ortopeediliste abivahendite tootmine
33.20 
Code: 33.20 
Mõõte-, kontroll-, katse-, navigatsiooni- jms riistade ja seadmete tootmine, v.a tööstuslike tootmisprotsesside juhtseadmed
33.40 
Code: 33.40 
Optikariistade ja fotoseadmete tootmine
33.50 
Code: 33.50 
Ajanäitajate tootmine
33.14 
Elektriseadmete remont
29.71 
Elektriliste kodumasinate tootmine
31.10 
Code: 31.10 
Elektrimootorite, generaatorite ja trafode tootmine
31.20 
Code: 31.20 
Elektrijaotusseadmete ja juhtaparaatide tootmine
31.62 
Code: 31.62 
Mujal liigitamata elektriseadmete tootmine
33.10 
Code: 33.10 
Meditsiinilise ja kirurgilise varustuse ning ortopeediliste abivahendite tootmine
33.20 
Code: 33.20 
Mõõte-, kontroll-, katse-, navigatsiooni- jms riistade ja seadmete tootmine, v.a tööstuslike tootmisprotsesside juhtseadmed
33.15 
Laevade ja paatide remont ja hooldus
35.11 
Laevaehitus ja -remont
35.12 
Code: 35.12 
Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus ja remont

Page 13/26  
Top