CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
24.10 
Raua, terase ja ferrosulamite tootmine
27.10 
Raua, terase ja rauasulamite tootmine
24.20 
Terastorude, -õõnesprofiilide jms -toruliitmike tootmine
27.22 
Terastorude tootmine
24.31 
Külmtõmbamine lattideks
27.31 
Külmtõmbamine
24.32 
Külmvaltsimine kitsasteks ribadeks
27.32 
Külmvaltsimine kitsasteks ribadeks
24.33 
Külmvormimine ja -painutamine
27.33 
Külmvormimine ja kokkupainutamine
28.11 
Code: 28.11 
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
24.34 
Traadi külmtõmbamine
27.34 
Traaditõmbamine
24.41 
Väärismetallitootmine
27.41 
Väärismetallitootmine
24.42 
Alumiiniumitootmine
27.42 
Alumiiniumitootmine
24.43 
Plii-, tsingi- ja tinatootmine
27.43 
Plii-, tsingi- ja tinatootmine
24.44 
Vasetootmine
27.44 
Vasetootmine
24.45 
Muude mitteraudmetallide tootmine
27.45 
Muude värviliste metallide tootmine
24.46 
Tuumkütuse töötlemine
23.30 
Tuumkütuse tootmine
24.51 
Malmivalu
27.21 
Valumalmtorude tootmine
27.51 
Code: 27.51 
Malmivalu
24.52 
Terasevalu
27.52 
Terasevalu
24.53 
Kergmetallide valu
27.53 
Kergmetallide valu
24.54 
Muude mitteraudmetallide valu
27.54 
Muude värviliste metallide valu
25.11 
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
28.11 
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
25.12 
Metalluste ja -akende tootmine
28.12 
Metallist ehitusdetailide tootmine
25.21 
Keskkütteradiaatorite ja -kuumaveekatelde tootmine
28.22 
Keskkütteradiaatorite ja -kuumaveekatelde tootmine
25.29 
Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine
28.21 
Metallmahutite tootmine
25.30 
Aurukatelde tootmine, v.a keskkütte-kuumaveekatlad
28.30 
Aurukatelde tootmine, v.a keskkütte-kuumaveekatlad
25.40 
Relva- ja laskemoonatootmine
29.60 
Relva- ja laskemoonatootmine
25.50 
Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia
28.40 
Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia
25.61 
Metallitöötlus ja metallpindade katmine
28.51 
Metallitöötlus ja metallide pindamine
25.62 
Mehaaniline metallitöötlus
28.52 
Mehaaniline metallitöötlus
25.71 
Lõike- ja söögiriistade tootmine
28.61 
Lõikeriistatootmine
28.75 
Code: 28.75 
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
25.72 
Lukkude ja hingede tootmine
28.63 
Lukkude ja hingede tootmine
28.75 
Code: 28.75 
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
25.73 
Tööriistade tootmine
28.62 
Tööriistatootmine
29.56 
Code: 29.56 
Mujal liigitamata erimasinate tootmine
25.91 
Terasvaatide jms mahutite tootmine
28.71 
Terasvaatide jms tootmine
25.92 
Kergmetalltaara tootmine
28.72 
Kergmetalltaara tootmine
25.93 
Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine
28.73 
Traaditoodete tootmine
28.74 
Code: 28.74 
Kinnitite, keermestatud toodete, kettide ja vedrude tootmine
25.94 
Kinnituselementide ja keermestatud toodete tootmine
28.74 
Kinnitite, keermestatud toodete, kettide ja vedrude tootmine
25.99 
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
27.43 
Plii-, tsingi- ja tinatootmine
28.75 
Code: 28.75 
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine

Page 8/26  
Top