CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
22.11 
Kummirehvide ja sisekummide tootmine; kummirehvide protekteerimine ja taastamine
25.11 
Kummirehvide ja sisekummide tootmine
25.12 
Code: 25.12 
Kummirehvide protekteerimine ja taastamine
22.19 
Muude kummitoodete tootmine
19.30 
Jalatsitootmine
25.13 
Code: 25.13 
Muude kummitoodete tootmine
36.62 
Code: 36.62 
Harja- ja luuatootmine
36.63 
Code: 36.63 
Mujal liigitamata tootmine
22.21 
Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine
25.21 
Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine
22.22 
Plasttaara tootmine
25.22 
Plasttaara tootmine
22.23 
Plastist ehitustoodete tootmine
21.24 
Tapeeditootmine
25.23 
Code: 25.23 
Plastist ehitustoodete tootmine
36.63 
Code: 36.63 
Mujal liigitamata tootmine
22.29 
Muude plasttoodete tootmine
19.30 
Jalatsitootmine
25.24 
Code: 25.24 
Muude plasttoodete tootmine
36.63 
Code: 36.63 
Mujal liigitamata tootmine
23.11 
Lehtklaasi tootmine
26.11 
Lehtklaasi tootmine
23.12 
Lehtklaasi vormimine ja töötlemine
26.12 
Lehtklaasi vormimine ja töötlemine
23.13 
Klaasanumate tootmine
26.13 
Klaasnõude tootmine
23.14 
Klaaskiutootmine
26.14 
Klaaskiutootmine
23.19 
Muu klaasi tootmine ja töötlemine, sh tehniline klaas
26.15 
Muu klaasi tootmine ja töötlemine, sh tehniline klaas
23.20 
Tulekindlate toodete tootmine
26.26 
Tulekindla keraamika tootmine
23.31 
Keraamiliste kivide ja plaatide tootmine
26.30 
Keraamiliste kivide ja plaatide tootmine
23.32 
Põletatud savist telliste, kivide ja muude ehitustoodete tootmine
26.40 
Põletatud savist telliste, katusekivide ja muu ehitusmaterjali tootmine
23.41 
Kodu- ja ehiskeraamika tootmine
26.21 
Kodu- ja ehiskeraamika tootmine
23.42 
Keraamiliste sanitaarseadmete tootmine
26.22 
Keraamiliste sanitaarseadmete tootmine
23.43 
Keraamiliste isolaatorite ja isolatsioonielementide tootmine
26.23 
Keraamiliste isolaatorite ja isolatsioonielementide tootmine
23.44 
Muu tehnilise keraamika tootmine
26.24 
Muu tehnilise keraamika tootmine
31.62 
Code: 31.62 
Mujal liigitamata elektriseadmete tootmine
23.49 
Muu keraamika tootmine
26.25 
Muu keraamika tootmine
23.51 
Tsemenditootmine
26.51 
Tsemenditootmine
23.52 
Lubja- ja kipsitootmine
26.52 
Lubjatootmine
26.53 
Code: 26.53 
Kipsitootmine
23.61 
Betoonist ehitustoodete tootmine
26.61 
Betoonist ehitusmaterjalide tootmine
23.62 
Kipsist ehitustoodete tootmine
26.62 
Kipsist ehitusmaterjalide tootmine
23.63 
Valmis betoonisegu tootmine
26.63 
Valmis betoonisegu tootmine
23.64 
Mörditootmine
26.64 
Mörditootmine
23.65 
Kiudtsemendi tootmine
26.65 
Kiudtsemendi tootmine
23.69 
Muude betoon-, kips- ja tsementtoodete tootmine
26.66 
Muude betoon-, kips- ja tsementtoodete tootmine
23.70 
Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus
26.70 
Dekoratiiv- ja ehituskivi lõikamine, vormimine ja viimistlus
23.91 
Abrasiivtoodete tootmine
26.81 
Abrasiivtoodete tootmine
23.99 
Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
26.82 
Mujal liigitamata mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine

Page 7/26  
Top