CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.63 
Saagikoristusjärgsed tegevused
01.41 
Taimekasvatust teenindavad tegevusalad; maastikukujundus
01.64 
Seemnete töötlemine paljundamiseks
01.11 
Teravilja ja mujal liigitamata põllukultuuride kasvatus
01.12 
Code: 01.12 
Köögivilja, aiasaaduste ja istutusmaterjali kasvatus
01.13 
Code: 01.13 
Puuvilja-, pähkli-, marja- ja maitsetaimede kasvatus
01.41 
Code: 01.41 
Taimekasvatust teenindavad tegevusalad; maastikukujundus
01.70 
Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad
01.50 
Jahindus, karusnahatööndus ja ulukikasvatus ning neid teenindavad tegevusalad
02.10 
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
01.12 
Köögivilja, aiasaaduste ja istutusmaterjali kasvatus
02.01 
Code: 02.01 
Metsamajandus ja metsavarumine
02.20 
Metsavarumine
02.01 
Metsamajandus ja metsavarumine
02.30 
Looduslike materjalide kogumine, v.a puit
01.12 
Köögivilja, aiasaaduste ja istutusmaterjali kasvatus
01.13 
Code: 01.13 
Puuvilja-, pähkli-, marja- ja maitsetaimede kasvatus
02.01 
Code: 02.01 
Metsamajandus ja metsavarumine
02.40 
Metsamajandust abistavad tegevused
02.02 
Metsamajandust ja metsavarumist teenindavad tegevusalad
74.14 
Code: 74.14 
Äri- ja juhtimiskonsultatsioonid
03.11 
Merekalapüük
05.01 
Kalapüük
03.12 
Mageveekalapüük
05.01 
Kalapüük
03.21 
Merevesiviljelus
05.02 
Kalakasvatus
03.22 
Mageveevesiviljelus
01.25 
Muu loomakasvatus
05.02 
Code: 05.02 
Kalakasvatus
05.10 
Kivisöe kaevandamine
10.10 
Kivisöe kaevandamine ja aglomeratsioon
05.20 
Pruunsöe kaevandamine
10.20 
Pruunsöe kaevandamine ja aglomeratsioon
06.10 
Toornafta tootmine
11.10 
Toornafta ja maagaasi tootmine
06.20 
Maagaasi tootmine
11.10 
Toornafta ja maagaasi tootmine
07.10 
Rauamaagi kaevandamine
13.10 
Rauamaagi kaevandamine
07.21 
Uraani- ja tooriumimaagi kaevandamine
12.00 
Uraani- ja tooriumimaagi kaevandamine
07.29 
Muude mitteraudmetallide maakide kaevandamine
13.20 
Värviliste metallide maakide kaevandamine, v.a uraani- ja tooriumimaak
08.11 
Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine
14.11 
Dekoratiiv- ja ehituskivi kaevandamine
14.12 
Code: 14.12 
Lubjakivi, kipsi ja kriidi kaevandamine
14.13 
Code: 14.13 
Kiltkivi murdmine
08.12 
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
14.21 
Kruusa ja liiva pealmaakaevandamine
14.22 
Code: 14.22 
Savi ja kaoliini kaevandamine
08.91 
Kemikaalide ja mineraalväetiste toorme kaevandamine
14.30 
Kemikaalide ja mineraalväetiste toorme kaevandamine
08.92 
Turba tootmine
10.30 
Turba tootmine ja aglomeratsioon
08.93 
Soola kaevandamine
14.40 
Soola tootmine
08.99 
Muu mujal liigitamata kaevandamine
14.50 
Mujal liigitamata kaevandamine
09.10 
Nafta ja maagaasi tootmist abistavad tegevusalad
11.10 
Toornafta ja maagaasi tootmine
11.20 
Code: 11.20 
Nafta- ja gaasitootmist teenindavad tegevusalad, v.a leiukohtade uurimine
09.90 
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad
10.10 
Kivisöe kaevandamine ja aglomeratsioon
10.20 
Code: 10.20 
Pruunsöe kaevandamine ja aglomeratsioon
10.30 
Code: 10.30 
Turba tootmine ja aglomeratsioon

Page 2/26  
Top