CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
47.81 
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel
52.62 
Jaemüük kioskites ja turgudel
47.82 
Tekstiili, rõivaste ja jalatsite jaemüük kioskites ja turgudel
52.62 
Jaemüük kioskites ja turgudel
47.89 
Muude kaupade jaemüük kioskites ja turgudel
52.62 
Jaemüük kioskites ja turgudel
47.91 
Jaemüük posti või Interneti teel
52.61 
Jaemüük posti teel
52.63 
Code: 52.63 
Muu jaemüük väljaspool kauplusi
47.99 
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
52.63 
Muu jaemüük väljaspool kauplusi
49.10 
Sõitjate linnadevaheline raudteevedu
60.10 
Raudteetransport
49.20 
Kauba raudteevedu
60.10 
Raudteetransport
49.31 
Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
60.21 
Muu reisijate regulaarne maismaavedu
49.32 
Taksovedu
60.22 
Taksovedu
49.39 
Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
60.21 
Muu reisijate regulaarne maismaavedu
60.23 
Code: 60.23 
Muu reisijate maismaavedu
49.41 
Kaubavedu maanteel
60.24 
Kauba maanteevedu
49.42 
Kolimisteenused
60.24 
Kauba maanteevedu
49.50 
Torutransport
60.30 
Torutransport
50.10 
Sõitjatevedu merel ja rannavetes
61.10 
Meretransport ja transport rannavetes
50.20 
Kaubavedu merel ja rannavetes
61.10 
Meretransport ja transport rannavetes
50.30 
Sõitjatevedu sisevetel
61.20 
Siseveetransport
50.40 
Kaubavedu sisevetel
61.20 
Siseveetransport
51.10 
Sõitjate õhutransport
62.10 
Regulaarne õhutransport
62.20 
Code: 62.20 
Tellimuslennud
51.21 
Kauba õhutransport
62.10 
Regulaarne õhutransport
62.20 
Code: 62.20 
Tellimuslennud
51.22 
Kosmosetransport
62.30 
Kosmosetransport
52.10 
Laondus
63.12 
Ladustamine
52.21 
Maismaaveondust teenindavad tegevusalad
11.10 
Toornafta ja maagaasi tootmine
50.20 
Code: 50.20 
Mootorsõidukite hooldus ja remont
60.10 
Code: 60.10 
Raudteetransport
63.21 
Code: 63.21 
Muu maismaatranspordi abitegevus
52.22 
Veetransporti teenindavad tegevusalad
11.10 
Toornafta ja maagaasi tootmine
61.10 
Code: 61.10 
Meretransport ja transport rannavetes
61.20 
Code: 61.20 
Siseveetransport
63.22 
Code: 63.22 
Muu veetranspordi abitegevus
52.23 
Õhutransporti teenindavad tegevusalad
62.30 
Kosmosetransport
63.23 
Code: 63.23 
Muu õhutranspordi abitegevus
52.24 
Laadungikäitlus
63.11 
Veoste käitlemine
52.29 
Muud veondust abistavad tegevused
63.40 
Muude transpordiagentuuride tegevus
53.10 
Üldpostiteenistus
64.11 
Riigi postiteenistus
53.20 
Muu posti- ja kulleriteenistus
64.12 
Kulleriteenistus, v.a riigi postiteenistus
55.10 
Hotellid ja muu sarnane majutus
55.10 
Hotellid

Page 19/26  
Top