CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
38.11 
Tavajäätmete kogumine
90.02 
Muude jäätmete kogumine ja töötlemine
90.03 
Code: 90.03 
Sanitaaria, tervendus jms tegevus
38.12 
Ohtlike jäätmete kogumine
23.30 
Tuumkütuse tootmine
40.11 
Code: 40.11 
Elektritootmine
90.02 
Code: 90.02 
Muude jäätmete kogumine ja töötlemine
38.21 
Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
14.50 
Mujal liigitamata kaevandamine
24.15 
Code: 24.15 
Väetiste ja lämmastikühendite tootmine
90.02 
Code: 90.02 
Muude jäätmete kogumine ja töötlemine
38.22 
Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
23.30 
Tuumkütuse tootmine
90.02 
Code: 90.02 
Muude jäätmete kogumine ja töötlemine
38.31 
Vrakkide demonteerimine
37.10 
Metallijäätmete ja -jääkide ringlussevõtt
38.32 
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
37.10 
Metallijäätmete ja -jääkide ringlussevõtt
37.20 
Code: 37.20 
Mittemetalsete jäätmete ja jääkide ringlussevõtt
39.00 
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
90.03 
Sanitaaria, tervendus jms tegevus
41.10 
Hoonestusprojektide arendus
70.11 
Kinnisvaraarendus ja müük
41.20 
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
20.30 
Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
25.23 
Code: 25.23 
Plastist ehitustoodete tootmine
28.11 
Code: 28.11 
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
45.21 
Code: 45.21 
Üld- ja tsiviilehitustööd
45.23 
Code: 45.23 
Tee-ehitus, lennuväljade ja spordirajatiste ehitus
42 
Rajatiste ehitus
70.11 
Kinnisvaraarendus ja müük
42.11 
Teede ja kiirteede ehitus
45.23 
Tee-ehitus, lennuväljade ja spordirajatiste ehitus
42.12 
Raudteede ja metroo ehitus
45.21 
Üld- ja tsiviilehitustööd
45.23 
Code: 45.23 
Tee-ehitus, lennuväljade ja spordirajatiste ehitus
42.13 
Silla- ja tunneliehitus
45.21 
Üld- ja tsiviilehitustööd
42.21 
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
45.21 
Üld- ja tsiviilehitustööd
45.24 
Code: 45.24 
Vesiehitus
45.25 
Code: 45.25 
Muud eriehitustööd
42.22 
Elektri- ja sidevõrkude ehitus
45.21 
Üld- ja tsiviilehitustööd
42.91 
Vesiehitus
45.24 
Vesiehitus
42.99 
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
45.21 
Üld- ja tsiviilehitustööd
45.23 
Code: 45.23 
Tee-ehitus, lennuväljade ja spordirajatiste ehitus
43.11 
Lammutamine
45.11 
Ehitiste lammutamine ja purustamine; pinnase eemaldamine
43.12 
Ehitusplatside ettevalmistus
45.11 
Ehitiste lammutamine ja purustamine; pinnase eemaldamine
43.13 
Kontrollpuurimine ja sondimine
45.12 
Kontrollpuurimine ja sondimine
43.21 
Elektriinstallatsioon
45.31 
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
45.34 
Code: 45.34 
Muud ehituslikud paigaldustööd
43.22 
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
28.22 
Keskkütteradiaatorite ja -kuumaveekatelde tootmine
45.31 
Code: 45.31 
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
45.33 
Code: 45.33 
Torustiku paigaldus

Page 15/26  
Top