CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
28.94 
Tekstiili-, rõiva- ja nahatööstusmasinate tootmine
29.56 
Mujal liigitamata erimasinate tootmine
28.95 
Paberi- ja papitööstusmasinate tootmine
29.55 
Paberitööstuse masinate tootmine
28.96 
Plasti- ja kummitööstusmasinate tootmine
29.56 
Mujal liigitamata erimasinate tootmine
28.99 
Mujal liigitamata erimasinate tootmine
29.52 
Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine
29.56 
Code: 29.56 
Mujal liigitamata erimasinate tootmine
31.62 
Code: 31.62 
Mujal liigitamata elektriseadmete tootmine
33.20 
Code: 33.20 
Mõõte-, kontroll-, katse-, navigatsiooni- jms riistade ja seadmete tootmine, v.a tööstuslike tootmisprotsesside juhtseadmed
33.40 
Code: 33.40 
Optikariistade ja fotoseadmete tootmine
35.30 
Code: 35.30 
Lennukite ja kosmoseaparaatide tootmine
36.50 
Code: 36.50 
Mängude ja mänguasjade tootmine
36.63 
Code: 36.63 
Mujal liigitamata tootmine
29.10 
Mootorsõidukite tootmine
34.10 
Mootorsõidukite tootmine
29.20 
Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine
34.20 
Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine
29.31 
Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine
31.61 
Mujal liigitamata mootorite ja sõidukite elektriseadmete tootmine
31.62 
Code: 31.62 
Mujal liigitamata elektriseadmete tootmine
29.32 
Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine
34.30 
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete ning mootoridetailide tootmine
36.11 
Code: 36.11 
Toolide ja istmete tootmine
30.11 
Laevade ja ujuvkonstruktsioonide ehitus
35.11 
Laevaehitus ja -remont
36.11 
Code: 36.11 
Toolide ja istmete tootmine
30.12 
Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus
35.12 
Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus ja remont
30.20 
Raudteevedurite ja -veeremi tootmine
31.62 
Mujal liigitamata elektriseadmete tootmine
35.20 
Code: 35.20 
Rongi- ja trammivedurite ning veeremi tootmine
36.11 
Code: 36.11 
Toolide ja istmete tootmine
30.30 
Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine
29.60 
Relva- ja laskemoonatootmine
35.30 
Code: 35.30 
Lennukite ja kosmoseaparaatide tootmine
36.11 
Code: 36.11 
Toolide ja istmete tootmine
30.40 
Militaarveokite tootmine
29.60 
Relva- ja laskemoonatootmine
30.91 
Mootorrataste tootmine
34.10 
Mootorsõidukite tootmine
35.41 
Code: 35.41 
Mootorrattatootmine
30.92 
Jalgrataste ja invasõidukite tootmine
35.42 
Jalgrattatootmine
35.43 
Code: 35.43 
Invaliidisõidukite tootmine
36.63 
Code: 36.63 
Mujal liigitamata tootmine
30.99 
Muude mujal liigitamata transpordivahendite tootmine
35.50 
Mujal liigitamata veovahendite tootmine
31.01 
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
35.50 
Mujal liigitamata veovahendite tootmine
36.11 
Code: 36.11 
Toolide ja istmete tootmine
36.12 
Code: 36.12 
Muu kontori- ja kauplusemööbli tootmine
31.02 
Köögimööbli tootmine
36.11 
Toolide ja istmete tootmine
36.13 
Code: 36.13 
Muu köögimööbli tootmine
31.03 
Madratsitootmine
36.15 
Madratsitootmine
31.09 
Muu mööbli tootmine
36.11 
Toolide ja istmete tootmine

Page 11/26  
Top