CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
27.90 
Muude elektriseadmete tootmine
31.20 
Elektrijaotusseadmete ja juhtaparaatide tootmine
31.30 
Code: 31.30 
Isoleeritud juhtmete ja kaabli tootmine
31.62 
Code: 31.62 
Mujal liigitamata elektriseadmete tootmine
32.10 
Code: 32.10 
Elektronlampide, kineskoopide ja muude elektronelementide tootmine
28.11 
Mootorite ja turbiinide tootmine, v.a õhusõidukite, mootorsõidukite ja mootorrataste mootorid
29.11 
Mootorite ja turbiinide tootmine, v.a lennuki-, sõiduki- ja mootorrattamootorid
29.12 
Code: 29.12 
Pumpade ja kompressorite tootmine
34.30 
Code: 34.30 
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete ning mootoridetailide tootmine
28.12 
Hüdrauliliste ja pneumaatiliste jõuseadmete tootmine
29.12 
Pumpade ja kompressorite tootmine
29.13 
Code: 29.13 
Kraanide ja ventiilide tootmine
28.13 
Muude pumpade ja kompressorite tootmine
29.12 
Pumpade ja kompressorite tootmine
28.14 
Muude kraanide ja ventiilide tootmine
29.13 
Kraanide ja ventiilide tootmine
28.15 
Laagrite, ajamite, hammasülekannete ja ülekandeelementide tootmine
29.14 
Laagrite, hammasrataste, ülekandeseadmete ja ajamite tootmine
28.21 
Ahjude, tööstusahjude ja ahjupõletite tootmine
29.21 
Tööstusahjude ja ahjupõletite tootmine
29.71 
Code: 29.71 
Elektriliste kodumasinate tootmine
29.72 
Code: 29.72 
Mitteelektriliste kodumasinate tootmine
28.22 
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
29.22 
Tõstemasinate ja -mehhanismide tootmine
35.50 
Code: 35.50 
Mujal liigitamata veovahendite tootmine
28.23 
Kontorimasinate ja -seadmete tootmine, v.a arvutid ja arvuti välisseadmed
30.01 
Kontorimasinate tootmine
32.30 
Code: 32.30 
Televisiooni- ja raadiovastuvõtjate, heli- ja videosalvestus- ning taasesitusseadmete jms kaupade tootmine
36.12 
Code: 36.12 
Muu kontori- ja kauplusemööbli tootmine
28.24 
Ajamiga käsi-tööriistade tootmine
29.41 
Kaasaskantavate käeshoitavate mootortööriistade tootmine
28.25 
Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine
29.23 
Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine
29.71 
Code: 29.71 
Elektriliste kodumasinate tootmine
28.29 
Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine
29.24 
Mujal liigitamata üldmasinate tootmine
29.43 
Code: 29.43 
Mujal liigitamata tööpinkide tootmine
33.20 
Code: 33.20 
Mõõte-, kontroll-, katse-, navigatsiooni- jms riistade ja seadmete tootmine, v.a tööstuslike tootmisprotsesside juhtseadmed
28.30 
Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
29.31 
Põllutöötraktorite tootmine
29.32 
Code: 29.32 
Muude põllu- ja metsatöömasinate tootmine
29.53 
Code: 29.53 
Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstuse masinate tootmine
28.41 
Metallistantside tootmine
28.62 
Tööriistatootmine
29.42 
Code: 29.42 
Muude metallitööpinkide tootmine
28.49 
Muude tööpinkide tootmine
28.62 
Tööriistatootmine
29.43 
Code: 29.43 
Mujal liigitamata tööpinkide tootmine
31.62 
Code: 31.62 
Mujal liigitamata elektriseadmete tootmine
28.91 
Metallurgiamasinate tootmine
29.51 
Metallurgiamasinate tootmine
28.92 
Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine
28.62 
Tööriistatootmine
29.52 
Code: 29.52 
Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine
34.10 
Code: 34.10 
Mootorsõidukite tootmine
28.93 
Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine
29.53 
Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstuse masinate tootmine
28.94 
Tekstiili-, rõiva- ja nahatööstusmasinate tootmine
29.54 
Tekstiili-, rõiva- ja nahatööstuse masinate tootmine

Page 10/26  
Top