CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
27.31 
Külmtõmbamine
24.31 
Külmtõmbamine lattideks
27.32 
Külmvaltsimine kitsasteks ribadeks
24.32 
Külmvaltsimine kitsasteks ribadeks
27.33 
Külmvormimine ja kokkupainutamine
24.33 
Külmvormimine ja -painutamine
27.34 
Traaditõmbamine
24.34 
Traadi külmtõmbamine
27.41 
Väärismetallitootmine
24.41 
Väärismetallitootmine
27.42 
Alumiiniumitootmine
24.42 
Alumiiniumitootmine
27.43 
Plii-, tsingi- ja tinatootmine
24.43 
Plii-, tsingi- ja tinatootmine
25.99 
Code: 25.99 
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
27.44 
Vasetootmine
24.44 
Vasetootmine
27.45 
Muude värviliste metallide tootmine
24.45 
Muude mitteraudmetallide tootmine
27.51 
Malmivalu
24.51 
Malmivalu
27.52 
Terasevalu
24.52 
Terasevalu
27.53 
Kergmetallide valu
24.53 
Kergmetallide valu
27.54 
Muude värviliste metallide valu
24.54 
Muude mitteraudmetallide valu
28 
METALLTOODETE TOOTMINE, V.A MASINAD JA SEADMED
33.20 
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
28.11 
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
24.33 
Külmvormimine ja -painutamine
25.11 
Code: 25.11 
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
33.11 
Code: 33.11 
Metalltoodete remont
41.20 
Code: 41.20 
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
28.12 
Metallist ehitusdetailide tootmine
25.12 
Metalluste ja -akende tootmine
43.32 
Code: 43.32 
Ehituspuusepatoodete paigaldus
28.21 
Metallmahutite tootmine
25.29 
Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine
33.11 
Code: 33.11 
Metalltoodete remont
28.22 
Keskkütteradiaatorite ja -kuumaveekatelde tootmine
25.21 
Keskkütteradiaatorite ja -kuumaveekatelde tootmine
33.11 
Code: 33.11 
Metalltoodete remont
43.22 
Code: 43.22 
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
28.30 
Aurukatelde tootmine, v.a keskkütte-kuumaveekatlad
25.30 
Aurukatelde tootmine, v.a keskkütte-kuumaveekatlad
33.11 
Code: 33.11 
Metalltoodete remont
28.40 
Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia
25.50 
Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia
28.51 
Metallitöötlus ja metallide pindamine
25.61 
Metallitöötlus ja metallpindade katmine
28.52 
Mehaaniline metallitöötlus
25.62 
Mehaaniline metallitöötlus
33.12 
Code: 33.12 
Masinate ja seadmete remont
28.61 
Lõikeriistatootmine
25.71 
Lõike- ja söögiriistade tootmine
33.11 
Code: 33.11 
Metalltoodete remont
28.62 
Tööriistatootmine
25.73 
Tööriistade tootmine
28.41 
Code: 28.41 
Metallistantside tootmine
28.49 
Code: 28.49 
Muude tööpinkide tootmine
28.92 
Code: 28.92 
Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine
33.11 
Code: 33.11 
Metalltoodete remont
28.63 
Lukkude ja hingede tootmine
25.72 
Lukkude ja hingede tootmine

Page 9/26  
Top