CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
Välissuhted
88.99 
Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
75.22 
Kaitse
84.22 
Riigikaitse
75.23 
Justiits- ja kohtuteenistused
84.23 
Õiguskaitse ja kohtud
75.24 
Korrakaitse ja julgeolekuteenistused
84.24 
Avalik korrakaitse ja julgeolekuteenistused
75.25 
Tuletõrje- ja päästeteenistus
84.25 
Tuletõrje- ja päästeteenistus
75.30 
Kohustuslik sotsiaalkindlustus
84.30 
Kohustuslik sotsiaalkindlustus
80.10 
Algharidus
85.10 
Eelharidus
85.20 
Code: 85.20 
Esimese taseme haridus
80.21 
Üldkeskharidus
85.31 
Teise taseme üldharidus
80.22 
Kutsekeskharidus
85.32 
Teise taseme kutse- ja tehnikaharidus
80.30 
Kõrgharidus
85.41 
Rakenduskõrgharidus
85.42 
Code: 85.42 
Akadeemiline kõrgharidus
80.41 
Sõiduõpe
85.53 
Sõiduõpe
80.42 
Täiskasvanute ja muu koolitus
85.32 
Teise taseme kutse- ja tehnikaharidus
85.51 
Code: 85.51 
Spordi- ja vabaajakoolitus
85.52 
Code: 85.52 
Huvikoolitus
85.59 
Code: 85.59 
Mujal liigitamata koolitus
85.11 
Haiglaravi
86.10 
Haiglaravi
87.20 
Code: 87.20 
Vaimse arengu peetusega ja vaimse tervise häiretega isikute ning ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus
85.12 
Meditsiinipraksis
86.21 
Üldarstiabi
86.22 
Code: 86.22 
Eriarstiabi
85.13 
Hambaravi
86.23 
Hambaravi
85.14 
Muud tervishoiualad
86.90 
Muud tervishoiualad
87.10 
Code: 87.10 
Hooldusraviasutuste tegevus
87.20 
Code: 87.20 
Vaimse arengu peetusega ja vaimse tervise häiretega isikute ning ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus
87.30 
Code: 87.30 
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
85.20 
Veterinaaria
75.00 
Veterinaaria
85.31 
Sotsiaalhooldus koos majutusega
87.20 
Vaimse arengu peetusega ja vaimse tervise häiretega isikute ning ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus
87.30 
Code: 87.30 
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
87.90 
Code: 87.90 
Muu hoolekandeasutuste tegevus
85.32 
Sotsiaalhooldus ilma majutuseta
88.10 
Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
88.91 
Code: 88.91 
Laste päevahoid
88.99 
Code: 88.99 
Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
90.01 
Reovee kogumine ja töötlemine
37.00 
Kanalisatsioon
90.02 
Muude jäätmete kogumine ja töötlemine
38.11 
Tavajäätmete kogumine
38.12 
Code: 38.12 
Ohtlike jäätmete kogumine
38.21 
Code: 38.21 
Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
38.22 
Code: 38.22 
Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
90.03 
Sanitaaria, tervendus jms tegevus
38.11 
Tavajäätmete kogumine
39.00 
Code: 39.00 
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused

Page 24/26  
Top