CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
74.20 
Arhitekti- ja inseneriteenused ning nendega seotud tehnilised konsultatsioonid
71.11 
Arhitektitegevused
71.12 
Code: 71.12 
Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
74.20 
Code: 74.20 
Fotograafia
74.90 
Code: 74.90 
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
74.30 
Teimimine ja analüüs
71.20 
Teimimine ja analüüs
74.40 
Reklaam
73.11 
Reklaamiagentuurid
73.12 
Code: 73.12 
Reklaami vahendamine meedias
74.50 
Personaliotsing
78.10 
Tööhõiveagentuuride tegevus
78.20 
Code: 78.20 
Ajutise tööjõu rent
78.30 
Code: 78.30 
Muu inimressursiga varustamine
74.60 
Detektiivi- ja turvateenused
74.90 
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
80.10 
Code: 80.10 
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
80.20 
Code: 80.20 
Turvasüsteemide käitus
80.30 
Code: 80.30 
Juurdlus
74.70 
Puhastusteenused
81.21 
Hoonete üldpuhastus
81.22 
Code: 81.22 
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
81.29 
Code: 81.29 
Muu puhastustegevus
74.81 
Fotograafia
74.20 
Fotograafia
74.82 
Pakendamine
82.92 
Pakendamine
74.85 
Sekretäri- ja tõlketeenused
74.30 
Kirjalik ja suuline tõlge
82.11 
Code: 82.11 
Büroohaldus
82.19 
Code: 82.19 
Valguskoopiad, dokumentide koostamine ja muud büroo abitegevused
82.99 
Code: 82.99 
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
74.86 
Kõnekeskused
82.20 
Kõnekeskuste tegevus
74.87 
Mujal liigitamata äritegevus
59.20 
Helisalvestiste ja muusika kirjastamine
63.99 
Code: 63.99 
Mujal liigitamata infoalane tegevus
74.10 
Code: 74.10 
Disainerite tegevus
74.90 
Code: 74.90 
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
77.40 
Code: 77.40 
Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine
82.30 
Code: 82.30 
Nõupidamiste ja messide korraldamine
82.91 
Code: 82.91 
Inkassoteenus ja krediidiinfo
82.99 
Code: 82.99 
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
75.11 
Üldine avalik haldus
84.11 
Üldine avalik haldus
75.12 
Tervishoiu-, haridus-, kultuuri- ja muid teenuseid, v.a sotsiaalkindlustus, pakkuvate asutuste tegevuse korraldamine
84.12 
Tervishoiu-, haridus-, kultuuri- ja muude sotsiaalteenuste, v.a sotsiaalkindlustust pakkuvate asutuste tegevuse korraldamine
75.13 
Majandustegevuse tõhustamine, korraldamine ja selle toetamine
82.99 
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
84.13 
Code: 84.13 
Majandustegevuse korraldamine ja tõhustamine
75.14 
Avaliku haldusega seotud tegevusalad
81.10 
Hoonehalduse abitegevused
84.11 
Code: 84.11 
Üldine avalik haldus
91.01 
Code: 91.01 
Raamatukogude ja arhiivide tegevus
75.21 
Välissuhted
84.21 
Välissuhted

Page 23/26  
Top