CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.24 
Linnukasvatus
01.47 
Kodulinnukasvatus
01.25 
Muu loomakasvatus
01.44 
Kaamelikasvatus
01.49 
Code: 01.49 
Muu loomakasvatus
03.22 
Code: 03.22 
Mageveevesiviljelus
01.30 
Ühendatud taime- ja loomakasvatus (segapõllumajandus)
01.50 
Segapõllumajandus
01.41 
Taimekasvatust teenindavad tegevusalad; maastikukujundus
01.61 
Taimekasvatuse abitegevused
01.63 
Code: 01.63 
Saagikoristusjärgsed tegevused
01.64 
Code: 01.64 
Seemnete töötlemine paljundamiseks
10.39 
Code: 10.39 
Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine
81.30 
Code: 81.30 
Maastiku hooldus ja korrashoid
01.42 
Loomakasvatust teenindavad tegevusalad, v.a veterinaaria
01.62 
Loomakasvatuse abitegevused
01.50 
Jahindus, karusnahatööndus ja ulukikasvatus ning neid teenindavad tegevusalad
01.70 
Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad
94.99 
Code: 94.99 
Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus
02.01 
Metsamajandus ja metsavarumine
01.29 
Muude mitmeaastaste taimede kasvatus
02.10 
Code: 02.10 
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
02.20 
Code: 02.20 
Metsavarumine
02.30 
Code: 02.30 
Looduslike materjalide kogumine, v.a puit
16.10 
Code: 16.10 
Puidu saagimine ja hööveldamine
02.02 
Metsamajandust ja metsavarumist teenindavad tegevusalad
02.40 
Metsamajandust abistavad tegevused
05.01 
Kalapüük
03.11 
Merekalapüük
03.12 
Code: 03.12 
Mageveekalapüük
70.22 
Code: 70.22 
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
05.02 
Kalakasvatus
03.21 
Merevesiviljelus
03.22 
Code: 03.22 
Mageveevesiviljelus
10.10 
Kivisöe kaevandamine ja aglomeratsioon
05.10 
Kivisöe kaevandamine
09.90 
Code: 09.90 
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad
19.20 
Code: 19.20 
Puhastatud naftatoodete tootmine
10.20 
Pruunsöe kaevandamine ja aglomeratsioon
05.20 
Pruunsöe kaevandamine
09.90 
Code: 09.90 
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad
19.20 
Code: 19.20 
Puhastatud naftatoodete tootmine
10.30 
Turba tootmine ja aglomeratsioon
08.92 
Turba tootmine
09.90 
Code: 09.90 
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad
19.20 
Code: 19.20 
Puhastatud naftatoodete tootmine
11.10 
Toornafta ja maagaasi tootmine
06.10 
Toornafta tootmine
06.20 
Code: 06.20 
Maagaasi tootmine
09.10 
Code: 09.10 
Nafta ja maagaasi tootmist abistavad tegevusalad
52.21 
Code: 52.21 
Maismaaveondust teenindavad tegevusalad
52.22 
Code: 52.22 
Veetransporti teenindavad tegevusalad
11.20 
Nafta- ja gaasitootmist teenindavad tegevusalad, v.a leiukohtade uurimine
09.10 
Nafta ja maagaasi tootmist abistavad tegevusalad
12.00 
Uraani- ja tooriumimaagi kaevandamine
07.21 
Uraani- ja tooriumimaagi kaevandamine

Page 2/26  
Top