CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
45.22 
Katusekonstruktsioonide ja -katte paigaldus
43.91 
Katusetööd
43.99 
Code: 43.99 
Muud mujal liigitamata eriehitustööd
45.23 
Tee-ehitus, lennuväljade ja spordirajatiste ehitus
41.20 
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
42.11 
Code: 42.11 
Teede ja kiirteede ehitus
42.12 
Code: 42.12 
Raudteede ja metroo ehitus
42.99 
Code: 42.99 
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
45.24 
Vesiehitus
42.21 
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
42.91 
Code: 42.91 
Vesiehitus
43.99 
Code: 43.99 
Muud mujal liigitamata eriehitustööd
45.25 
Muud eriehitustööd
42.21 
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
43.99 
Code: 43.99 
Muud mujal liigitamata eriehitustööd
45.31 
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
43.21 
Elektriinstallatsioon
43.22 
Code: 43.22 
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
43.29 
Code: 43.29 
Muud ehituspaigaldustööd
80.20 
Code: 80.20 
Turvasüsteemide käitus
45.32 
Isolatsiooni paigaldus
43.29 
Muud ehituspaigaldustööd
45.33 
Torustiku paigaldus
43.22 
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
45.34 
Muud ehituslikud paigaldustööd
43.21 
Elektriinstallatsioon
43.29 
Code: 43.29 
Muud ehituspaigaldustööd
45.41 
Krohvimine
43.31 
Krohvimine
45.42 
Puusepatööd
43.32 
Ehituspuusepatoodete paigaldus
45.43 
Põranda- ja seinakatte paigaldus
43.33 
Põranda- ja seinakatete paigaldus
45.44 
Värvimine ja klaasimine
43.34 
Värvimine ja klaasimine
45.45 
Muu ehitiste viimistlus
43.39 
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
43.99 
Code: 43.99 
Muud mujal liigitamata eriehitustööd
45.50 
Ehitus- ja lammutusseadmete rentimine koos teenindava personaliga
43.99 
Muud mujal liigitamata eriehitustööd
50.10 
Mootorsõidukite müük
45.11 
Sõiduautode ja väikebusside müük
45.19 
Code: 45.19 
Muude mootorsõidukite müük
50.20 
Mootorsõidukite hooldus ja remont
45.20 
Mootorsõidukite hooldus ja remont
52.21 
Code: 52.21 
Maismaaveondust teenindavad tegevusalad
50.30 
Mootorsõidukite varuosade ja lisaseadmete müük
45.31 
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
45.32 
Code: 45.32 
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
50.40 
Mootorrataste, nende varuosade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont
45.40 
Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont
50.50 
Mootorikütuse jaemüük
47.30 
Mootorkütuse jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
51.11 
Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiili tooraine ja pooltoodete vahendamine
46.11 
Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine
51.12 
Kütuse, maagi, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine
46.12 
Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine
51.13 
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine
46.13 
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine
51.14 
Masinate, tööstusseadmete, laevade ja lennukite vahendamine
46.14 
Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine
51.15 
Mööbli, majatarvete ja rauakaupade vahendamine
46.15 
Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade vahendamine
51.16 
Tekstiiltoodete, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine
46.16 
Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine

Page 16/26  
Top