CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
36.50 
Mängude ja mänguasjade tootmine
32.40 
Mängude ja mänguasjade tootmine
33.19 
Code: 33.19 
Muude seadmete remont
36.61 
Kunstehete tootmine
32.13 
Juveeltoodete imitatsioonide jms tootmine
36.62 
Harja- ja luuatootmine
22.19 
Muude kummitoodete tootmine
32.91 
Code: 32.91 
Harja-, pintsli- ja luuatootmine
36.63 
Mujal liigitamata tootmine
13.99 
Mujal liigitamata tekstiilitootmine
15.12 
Code: 15.12 
Kohvrite, käekottide jms, sadulsepatoodete ja rakmete tootmine
16.29 
Code: 16.29 
Muude puittoodete tootmine; korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
17.29 
Code: 17.29 
Muude paber- ja papptoodete tootmine
20.51 
Code: 20.51 
Lõhkeaine tootmine
22.19 
Code: 22.19 
Muude kummitoodete tootmine
22.23 
Code: 22.23 
Plastist ehitustoodete tootmine
22.29 
Code: 22.29 
Muude plasttoodete tootmine
25.99 
Code: 25.99 
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
28.99 
Code: 28.99 
Mujal liigitamata erimasinate tootmine
30.92 
Code: 30.92 
Jalgrataste ja invasõidukite tootmine
32.99 
Code: 32.99 
Muu mujal liigitamata tootmine
37.10 
Metallijäätmete ja -jääkide ringlussevõtt
38.31 
Vrakkide demonteerimine
38.32 
Code: 38.32 
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
37.20 
Mittemetalsete jäätmete ja jääkide ringlussevõtt
38.32 
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
40.11 
Elektritootmine
35.11 
Elektrienergia tootmine
38.12 
Code: 38.12 
Ohtlike jäätmete kogumine
40.12 
Elektri edastamine
35.12 
Elektrienergia ülekanne
40.13 
Elektrijaotus ja -kaubandus
35.13 
Elektrienergia jaotus
35.14 
Code: 35.14 
Elektrienergia müük
40.21 
Gaasitootmine
35.21 
Gaasitootmine
40.22 
Torujuhtmeid pidi gaaskütuste jaotus ja kaubandus
35.22 
Gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu
35.23 
Code: 35.23 
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
40.30 
Auru- ja soojaveevarustus
35.30 
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
41.00 
Vee kogumine, puhastamine ja -varustus
36.00 
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
45.11 
Ehitiste lammutamine ja purustamine; pinnase eemaldamine
43.11 
Lammutamine
43.12 
Code: 43.12 
Ehitusplatside ettevalmistus
45.12 
Kontrollpuurimine ja sondimine
43.13 
Kontrollpuurimine ja sondimine
45.21 
Üld- ja tsiviilehitustööd
41.20 
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
42.12 
Code: 42.12 
Raudteede ja metroo ehitus
42.13 
Code: 42.13 
Silla- ja tunneliehitus
42.21 
Code: 42.21 
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
42.22 
Code: 42.22 
Elektri- ja sidevõrkude ehitus
42.99 
Code: 42.99 
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
43.99 
Code: 43.99 
Muud mujal liigitamata eriehitustööd

Page 15/26  
Top