CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
32.30 
Televisiooni- ja raadiovastuvõtjate, heli- ja videosalvestus- ning taasesitusseadmete jms kaupade tootmine
26.40 
Tarbeelektroonika tootmine
26.70 
Code: 26.70 
Optikainstrumentide ja -seadmete tootmine
28.23 
Code: 28.23 
Kontorimasinate ja -seadmete tootmine, v.a arvutid ja arvuti välisseadmed
33.13 
Code: 33.13 
Elektroonika- ja optikaseadmete remont
33 
MEDITSIINITEHNIKA, OPTIKARIISTADE, TÄPPISINSTRUMENTIDE JA AJANÄITAJATE TOOTMINE
33.20 
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
33.10 
Meditsiinilise ja kirurgilise varustuse ning ortopeediliste abivahendite tootmine
26.60 
Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine
32.50 
Code: 32.50 
Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
32.99 
Code: 32.99 
Muu mujal liigitamata tootmine
33.13 
Code: 33.13 
Elektroonika- ja optikaseadmete remont
33.14 
Code: 33.14 
Elektriseadmete remont
33.20 
Mõõte-, kontroll-, katse-, navigatsiooni- jms riistade ja seadmete tootmine, v.a tööstuslike tootmisprotsesside juhtseadmed
26.51 
Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine
26.70 
Code: 26.70 
Optikainstrumentide ja -seadmete tootmine
28.29 
Code: 28.29 
Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine
28.99 
Code: 28.99 
Mujal liigitamata erimasinate tootmine
32.50 
Code: 32.50 
Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
33.13 
Code: 33.13 
Elektroonika- ja optikaseadmete remont
33.14 
Code: 33.14 
Elektriseadmete remont
33.30 
Tööstuslike tootmisprotsesside juhtseadmete tootmine
33.20 
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
33.40 
Optikariistade ja fotoseadmete tootmine
26.70 
Optikainstrumentide ja -seadmete tootmine
27.31 
Code: 27.31 
Kiudoptilise kaabli tootmine
28.99 
Code: 28.99 
Mujal liigitamata erimasinate tootmine
32.50 
Code: 32.50 
Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
33.13 
Code: 33.13 
Elektroonika- ja optikaseadmete remont
33.50 
Ajanäitajate tootmine
26.52 
Ajanäitajate tootmine
32.12 
Code: 32.12 
Väärisesemete jms toodete tootmine
32.13 
Code: 32.13 
Juveeltoodete imitatsioonide jms tootmine
33.13 
Code: 33.13 
Elektroonika- ja optikaseadmete remont
34 
MOOTORSÕIDUKITE, HAAGISTE JA POOLHAAGISTE TOOTMINE
33.20 
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
34.10 
Mootorsõidukite tootmine
28.92 
Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine
29.10 
Code: 29.10 
Mootorsõidukite tootmine
30.91 
Code: 30.91 
Mootorrataste tootmine
34.20 
Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine
29.20 
Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine
33.11 
Code: 33.11 
Metalltoodete remont
34.30 
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete ning mootoridetailide tootmine
28.11 
Mootorite ja turbiinide tootmine, v.a õhusõidukite, mootorsõidukite ja mootorrataste mootorid
29.32 
Code: 29.32 
Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine
35 
MUUDE TRANSPORDIVAHENDITE TOOTMINE
33.20 
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
35.11 
Laevaehitus ja -remont
30.11 
Laevade ja ujuvkonstruktsioonide ehitus
33.15 
Code: 33.15 
Laevade ja paatide remont ja hooldus
35.12 
Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus ja remont
30.12 
Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus
33.15 
Code: 33.15 
Laevade ja paatide remont ja hooldus

Page 13/26  
Top