CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
25.23 
Plastist ehitustoodete tootmine
41.20 
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
43.32 
Code: 43.32 
Ehituspuusepatoodete paigaldus
25.24 
Muude plasttoodete tootmine
22.29 
Muude plasttoodete tootmine
27.33 
Code: 27.33 
Juhtmestiku tarvikute tootmine
32.99 
Code: 32.99 
Muu mujal liigitamata tootmine
33.19 
Code: 33.19 
Muude seadmete remont
26.11 
Lehtklaasi tootmine
23.11 
Lehtklaasi tootmine
26.12 
Lehtklaasi vormimine ja töötlemine
23.12 
Lehtklaasi vormimine ja töötlemine
26.13 
Klaasnõude tootmine
23.13 
Klaasanumate tootmine
26.14 
Klaaskiutootmine
23.14 
Klaaskiutootmine
26.15 
Muu klaasi tootmine ja töötlemine, sh tehniline klaas
23.19 
Muu klaasi tootmine ja töötlemine, sh tehniline klaas
33.19 
Code: 33.19 
Muude seadmete remont
33.20 
Code: 33.20 
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
26.21 
Kodu- ja ehiskeraamika tootmine
23.41 
Kodu- ja ehiskeraamika tootmine
26.22 
Keraamiliste sanitaarseadmete tootmine
23.42 
Keraamiliste sanitaarseadmete tootmine
26.23 
Keraamiliste isolaatorite ja isolatsioonielementide tootmine
23.43 
Keraamiliste isolaatorite ja isolatsioonielementide tootmine
26.24 
Muu tehnilise keraamika tootmine
23.44 
Muu tehnilise keraamika tootmine
26.25 
Muu keraamika tootmine
23.49 
Muu keraamika tootmine
26.26 
Tulekindla keraamika tootmine
23.20 
Tulekindlate toodete tootmine
26.30 
Keraamiliste kivide ja plaatide tootmine
23.31 
Keraamiliste kivide ja plaatide tootmine
26.40 
Põletatud savist telliste, katusekivide ja muu ehitusmaterjali tootmine
23.32 
Põletatud savist telliste, kivide ja muude ehitustoodete tootmine
33.19 
Code: 33.19 
Muude seadmete remont
33.20 
Code: 33.20 
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
26.51 
Tsemenditootmine
23.51 
Tsemenditootmine
26.52 
Lubjatootmine
23.52 
Lubja- ja kipsitootmine
26.53 
Kipsitootmine
23.52 
Lubja- ja kipsitootmine
26.61 
Betoonist ehitusmaterjalide tootmine
23.61 
Betoonist ehitustoodete tootmine
26.62 
Kipsist ehitusmaterjalide tootmine
23.62 
Kipsist ehitustoodete tootmine
26.63 
Valmis betoonisegu tootmine
23.63 
Valmis betoonisegu tootmine
26.64 
Mörditootmine
23.64 
Mörditootmine
26.65 
Kiudtsemendi tootmine
23.65 
Kiudtsemendi tootmine
26.66 
Muude betoon-, kips- ja tsementtoodete tootmine
23.69 
Muude betoon-, kips- ja tsementtoodete tootmine
26.70 
Dekoratiiv- ja ehituskivi lõikamine, vormimine ja viimistlus
23.70 
Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus
26.81 
Abrasiivtoodete tootmine
23.91 
Abrasiivtoodete tootmine
33.19 
Code: 33.19 
Muude seadmete remont
33.20 
Code: 33.20 
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
26.82 
Mujal liigitamata mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
23.99 
Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
27.10 
Raua, terase ja rauasulamite tootmine
24.10 
Raua, terase ja ferrosulamite tootmine
27.21 
Valumalmtorude tootmine
24.51 
Malmivalu
27.22 
Terastorude tootmine
24.20 
Terastorude, -õõnesprofiilide jms -toruliitmike tootmine

Page 8/26  
Top